Минали броеве

Брой 6, 2018: ДОВЕРИЕ СЕ ПЕЧЕЛИ С ДОКУМЕНТИ

Сред темите на настоящия брой предизвиква оправдан интерес водещото заглавие относно начините на  представяне и функциите на гаранциите по ЗОП. От анализа, подготвен от Полина Цокова, юрист и  експерт по обществени поръчки, научаваме възможните отговори на редица „щекотливи“ въпроси от материята на договорните отношения между възложителя и изпълнителя. Благодарение на този материал ще разберем как да отграничаваме видовете гаранции съобразно тяхната форма и предназначение, по какъв начин се ангажира банковата институция и как това освобождава парични ресурси на компаниите, какви са начините възложителят да санкционира изпълнителя посредством предоставеното обезпечение. Приведените примери от съдебната практика ще ориентират тези от нашите читатели, които все още обмислят кой е правилният ход при неподходящо формулирани начални условия на поръчката, както и ако вече в хода на изпълнението на договора имат колебания по повод вече предоставена гаранция и предстои да вземат решение как да постъпят спрямо другата страна.

Важен акцент сред темите в броя е въпросът относно правния режим на договорите и евентуалното им оповестяване предварително в случаите, когато с оглед стойността на плащанията към изпълнителя се налага публикуване на обява за събиране на оферти. Поясненията по тази проблематиката са провокирани от дискусиите в практиката, а избраната отправна точка за разрешаването на казуса се базира на разграничението на съответния тип възлагане от процедурите по ЗОП.

Стремим се да разнообразяваме кръга на нашите сътрудници, защото вярваме, че концентрирането на експертни знания е задължително в името на примамливата, но нелека задача за постигането на безпогрешни управленски действия в процеса на възлагане. Чрез страниците на списанието своеобразен дебют в ново амплоа е появата на авторски материал от адвокат Христо Ничев. В текста изчерпателно и в ясна логическа последователност се дава отговор на въпроса защо е неправилно да се отъждествява статуса на участника, като юридическо лице, от една страна, с този на неговия представляващ, като физическо лице, от друга страна.

Два примера, подбрани от практиката на КЗК през м. май 2018 г., разширяват кръгозора на тези от възложителите и икономическите субекти, които се стремят правилно да разтълкуват съразмерно ли е дадено изискване за предишен опит и кога се прилагат някои от въведените през 2018 г. национални ограничения пред допускането до оценяване на подадените оферти.

Сътрудничеството между икономическите оператори, насочено към общата и взаимно изгодна цел да бъде спечелена обществената поръчка, е урегулирано в българския закон чрез правилата за подизпълнението на обществените поръчки. Самостоятелно значение отделяме на темата за подизпълнителите в следващата по ред статия от този брой. В нея може да намерите подробна информация за изискванията и някои ограничения по повод отделни белези на обществената поръчка, които биват повлияни при вземането на решение дали за потенциалния изпълнител ще бъде от полза да привлече на своя страна подизпълнители.

Допълнителна практическа помощ ще предоставим на читателите с отговорите на въпроси, поставени на  вниманието на нашите сътрудници през изминалия месец.

Приятно и ползотворно четене!

От екипа на ЗОП ПЛЮС


А ето и какво може да намерите на страниците на броя:

ТЕМА НА БРОЯ

ДОВЕРИЕ СЕ ПЕЧЕЛИ С ДОКУМЕНТИ

Актуална съдебна практика относно гаранцията за изпълнение в полза на възложителя,
Полина Цокова

ДРУГИ АКЦЕНТИ

 • Анонси ЗОП ПЛЮС: Правилата за възлагане на обществени поръчки на ниска стойност относно договора при събиране на оферти с обява,
  ЗОП+
 • Заедно по неволя: Допустимо ли е отстраняване от участие в процедура на юридически лица въз основа на установена родствена връзка между представляващите ги физически лица,
  адв. Христо Начев
 • Непосредствено преди финала: Участието на подизпълнители в обществените поръчки,
  ЗОП+
 • Из практиката на КЗК /м. май 2018 г./
 • Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки

Ако желаете списание ЗОП+ да е Ваш помощник в областта на обществените поръчки, може да осъществите това като станете абонати или поръчате отделни броеве на телефон 0878 610 705 или e-mail zopplus@gmail.com.

ПОВЕЧЕ ЗА УСЛОВИЯТА НА АБОНАМЕНТНА КАМПАНИЯ 2018 И НОВИЯ ЕЛЕКТРОНЕН АБОНАМЕНТ ЗА СПИСАНИЕ “ЗОП ПЛЮС”, КОЙТО ПРЕДЛАГАМЕ ОТ 2018 ГОДИНА, ПРОЧЕТЕТЕ ТУК

Покажи повече

Свързани статии

Провери също

Close
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си