Минали броеве

Брой 7, 2018: ПЕРСОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Известна е максимата „Dura lex, sed lex“ – закон суров, но това е закон. Разработването на законодателни актове често се посреща с негативизъм от страна на задължените субекти именно поради остротата на някои санкционни норми, особено когато трайно отсъстват превантивни мерки и разяснения от отговорните институции. Нашата задача е да предложим най-добрите анализи в реформираните сектори, с което да съдействаме за преодоляването на колебанията и за насочването на позитивна енергия в търсенето на правилните решения в реални ситуации. Ето и съдържанието на броя, който държите в ръцете си.

Връзките между отделните нормативни актове не убягват от опитното око на юристите. В потвърждение на нуждата от професионален подход относно защитата на даннните на физическите лица представяме един материал на адвокат Петър Петров за това какво трябва да съобразят възложителите след влизането в сила на Общия регламент относно защитата на данните.

Статията на Даниела Георгиева, един от авторитетните ни автори с дългогодишен опит в сферата на обществените поръчки, подсказва на възложителя какви биха били последствията, ако се докаже пряката връзка между евентуални негови нарушения в хода на процедурата за обществена поръчка, от една страна, и стартиралото изпълнение на договора от лице, различно от жалбоподателя в производството пред КЗК, от друга страна. Подложени на анализ, вече като действащо право, са и някои от промените в ЗОП, в сила от 16.06.2018 г.

Във връзка с влизането в сила от 1 юли 2018 г. на чл. 59, ал. 4 от ЗОП бързаме да напомним в отделен текст от името на редакцията, че съобразяването с възможностите за удостоверяване и доказване чрез системата е-Certis все по-често ще се превръща в принцип на работа. Изучаването на нововъведенията трябва да започва навреме. Това е целта и на другия материал, подготвен от екипа на „ЗОП плюс“: представянето на законопроекта за изменение и допълнение на ЗОП, разработен от АОП. Финалната дата на обсъждането е 14 юли 2018 г.

Приятно и ползотворно четене!

От екипа на ЗОП ПЛЮС


А ето и какво може да намерите на страниците на броя:

ТЕМА НА БРОЯ

РАБОТА С ПЕРСОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ В СФЕРАТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Предизвикателства и отговорности след влизането в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните),
Петър Петров

ДРУГИ АКЦЕНТИ

  • Необратими ефекти: Налагане на санкции в производството пред КЗК – хипотези и казуси от практиката,
    Даниела Георгиева
  • Анонс ПЛЮС: Нов законопроект ускорява електронното възлагане и фактуриране,
    ЗОП+
  • Акценти ЗОП ПЛЮС: Информационните масиви на e-Certis  в полза на възложителя и стопанските субекти,
    ЗОП+
  • Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки

Ако желаете списание ЗОП+ да е Ваш помощник в областта на обществените поръчки, може да осъществите това като станете абонати или поръчате отделни броеве на телефон 0878 610 705 или e-mail zopplus@gmail.com.

Покажи повече

Свързани статии

Провери също

Close
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си