Минали броеве

Брой 8, 2018: ДУМАТА ИМА СЪДЪТ

Проби, грешки и поуки. Това е един от начините, по които се учим и развиваме, вървейки по пътищата на  живота. Така по всичко личи се усъвършенстват и общите правила и практики за разходване на  публичния ресурс, въплътени в законодателството по обществени поръчки. Докато за мнозина подобна  констатация по-скоро е източник на горчивина и скептични заключения относно възможностите за позитивно развитие на сектора, не са малко тези, които именно в горните думи виждат признаци, че дълго продължилите реформи при поръчките наистина започват да дават резултат.

Именно заради тези обнадеждаващи сигнали, а и поради актуалността на разглеждания въпрос, избрахме за водещ материал втората част на статията на г-н Ивайло Стоянов за използване капацитета на трети лица. Ще припомним, че в първата част, поместена в бр. 2 от тази година, авторът разясни в кои случаи е допустимо да се използва капацитета на трети лица, кога и как в тези хипотези се подава ЕЕДОП, съответно защити позицията си, че ключовите експерти не притежават качество на „трети лица”. Теза, отхвърляна от някои институции, която обаче вече намери потвърждение и в решенията на ВАС. А тези решения не само допринасят за повишаване правната сигурност и ефективността при възлагането, но доказват, че можем да се учим от миналото и така да постигаме повече яснота по правилата и тяхното прилагане.

Отново поради важността на научените уроци включваме в броя статията, разглеждаща изводите от  практиката на АОП по упражняване на контрол чрез случаен избор. И не толкова, за да се заравяме в  болезнения опит на миналото, за да порицаваме или да търсим „виновни”. А за да си извадим съответните поуки, толкова нужни в сегашния момент на много съществени промени не само в правилата, но и в работната среда и практиките, чрез които възлагаме обществени поръчки. И тъй като ученето от общите грешки е колективен процес, в който диалогът и взаимопомощта са от главно значение, в броя представяме и предложенията на НСЕОП за промени в закона, анализираме важни методически указания на ключови институции и разглеждаме по-отблизо значими решения на органите по обжалване. А и разбира се споделяме становищата си, изразени по въпросите на наши читатели, клиенти и партньори.

Приятно и ползотворно четене!

От екипа на ЗОП ПЛЮС


А ето и какво може да намерите на страниците на броя:

ТЕМА НА БРОЯ

ДУМАТА ИМА СЪДЪТ

Използване на капацитет на други субекти за доказване съответствието с критериите за подбор (част II),
Ивайло Стоянов

ДРУГИ АКЦЕНТИ

  • ЕКСПЕРТЕН ПРИНОС: НСЕОП със становище и предложения по проекта за промени в ЗОП,
    Йордан Халаджов
  • ЧОВЕШКИ ФАКТОР: Заплащането на санкцията, наложена от ИА „ГИТ“, не е основание за издаване на удостоверение за липса на нарушения по ЗОП
  • ИСТОРИЯ С ПОУКА: Примери за констатации и изводи в хода на контрола чрез случаен избор, извършван от АОП, ЗОП+
  • Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки

Ако желаете списание ЗОП+ да е Ваш помощник в областта на обществените поръчки, може да осъществите това като станете абонати или поръчате отделни броеве на телефон 0878 610 705 или e-mail zopplus@gmail.com.

Покажи повече

Свързани статии

Провери също

Close
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си