Включете се в следващото обучение на Списание "ЗОП+" – на 25 и 26 юли в х-л "Централ", гр. София! Очакваме ви!
Актуално

С наредба ще изваждаме на светло действителните собственици на търговски дружества

На портала за обществени консултации е публикуван проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Проектът на нормативен акт е подготвен от Министерството на правосъдието.

В мотивите относно необходимостта от измененията се пояснява, че действащата редакция на разпоредбите и приложенията на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел следва да бъде съобразена с някои нови разпоредби на закони и подзаконови нормативни актове. Сред посочените закони е и Законът за мерките срещу изпирането на пари (обн., ДВ, бр. 27 от 2018 г.). Отбелязано е, че с новия закон се предвижда задължително вписване на информация и данни относно физическите лица, които са действителни собственици на учредените в Република България юридически лица и други правни образувания.

В резултат на промените в законодателството се предлагат и съответни изменения и допълнения в Раздел XVIа „Заявление за вписване на обстоятелства относно действителни собственици“ и чл. 50а от Наредба № 1 от 2007 г. Предвижда се данните за действителните собственици да се заявяват за вписване с подаване на заявление по образец съгласно Приложение № Б7. Изменен и допълнен е образецът на заявление за вписване на обстоятелства относно действителните собственици – Приложение № Б7, като са уточнени необходимите реквизити за подлежащите на вписване обстоятелства.

Общественото обсъждане се предвижда да завърши на 29.09.2018 г.

Източник: http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=3746

Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си