Включете се в следващото обучение на Списание "ЗОП+" – на 25 и 26 юли в х-л "Централ", гр. София! Очакваме ви!
Новини

Излезе от печат новият сборник със ЗОП и ППЗОП

Броени дни след като в Държавен вестник бяха обнародвани промените в Закона за обществените поръчки, в разпространение вече е пуснат новият сборник с нормативни актове на ЗОП ПЛЮС.

Книгата съдържа актуалната редакция на закона и правилника за неговото прилагане и предвид мащабните промени на правилата за възлагане, които са в ход, е вероятно да се превърне в едно от най-търсените заглавия на пазара.

Припомняме, че с измененията в ЗОП се променят множество основни положения в ЗОП, в това число стойностните прагове, които очертават приложното му поле, както и изискванията за публичност и прозрачност, свързани с публикуване на определена информация на профила на купувача на всеки възложител и в Регистъра на обществените поръчки. Редуцирани са и сроковете, в които ще се съхранява информация за конкретни поръчки.

С новите текстове на закона се прецизира и кръгът на лицата, които са задължени да декларират т. нар. лични обстоятелства при участие в поръчки. Той се свежда до законните и упълномощени представители на стопанския субект и до членовете на неговите на управителни и надзорни органи. Когато в тези органи членуват юридически лица, обстоятелствата се декларират само от физическите лица, които ги представляват по право и по пълномощие.

Промени се правят и в разпоредбите които уреждат допустимостта на замяна или включване на подизпълнител при изпълнение на договор за обществена поръчка. Вече е предвидена и санкция за неправомерна замяна на изпълнител или подизпълнител, като се цели постигане на дисциплиниращ ефект спрямо страните по договора.

С измененията на ЗОП бяха ревизирани и административнонаказателните разпоредби на акта, които вече включват нови санкции за необхванати към момента нарушения, както и наказание за нарушения, извършени повторно.

Дълго очакваните промени в закона влизат в сила от 1 март 2019 г. От това са предвидени редица изключения. Така например, незабавен ефект след обнародването пораждат параграфите, свързани с производствата по обжалване.

От 1 ноември 2019 г. започват да действат разпоредбите относно задължителното електронно възлагане посредством централизирана платформа ЦАИС ЕОП. Според новите правила, от тази дата платформата следва да осигурява подготовка и публикуване на решенията, обявленията, и документациите за обществени поръчки, подготовка и получаване на запитвания и предоставяне на разяснения, подготовка и изпращане на покани, подготовка и подаване на заявления за участие и оферти, както и приемане и обработване на електронни фактури.

Цената на сборника е 6,00 лева. Повече за изданието може да научите на редакционните ни телефони.

Новият сборник  с нормативни актове в областта на обществените поръчки Ви очаква!

 

КАК МОЖЕ ДА СЕ СДОБИЕТЕ СЪС СБОРНИКА:

– като заявите желанието си за покупка с обаждане на тел.: 0878 610 705

– като изпратете заявка в свободен текст по електронна поща на e-mail: zopplus@gmail.com

– след пускането му в онлайн продажба, като го поръчате директно от електронния магазин на сайта ни в Интернет www.zopplus.com

 

ПОРЪЧАЙТЕ СЕГА, ПОДАРЕТЕ СИ УСПЕХ!

Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си