Заповядайте на някое от следващите ни обучения за изграждане на компетентности за електронно възлагане чрез платформата ЦАИС ЕОП, които ще се проведат на 11-13 март в Старосел, 20 март (специално за участници) и 9-10 април в София!
Анонси

Нормативната уредба при поръчките се променя твърде често смятат експерти

Регулаторната рамка на възлагането на обществени поръчки е обект на прекалено чести промени. На това мнение са преобладаващата част от участвалите в месечната анкета на ЗОП+ за октомври.

Позиция за прекомерност на нормативните промени са изразили 70 на сто от отговорилите. Запитани дали споделят мнението, че законодателството по обществени поръчки се променя прекалено често, този внушителен дял от участвалите са избрали опцията „Определено да, откакто работя с тази материя, честите промени и свързаните с тях висока степен на правна несигурност и затруднения при прилагане на правилата постоянно съпътстват работата ми“. Едва 20% от респонендентите намират измененията като обективно необходими и са предпочели опцията „Да, уредбата в тази област търпи доста чести промени, но повечето изменения са обективно необходими и целят усъвършенстване на регулаторната рамка и по-ефективни публични разходи“.

От друга страна, израз на одобрение на честотата на промените в нормативната уредба откриваме само при под 10% от изразилите мнение по поставения въпрос. Едва 2% са склонни да проявят разбиране – те отдават честите промени на това, че процесите в тази област на национално и европейско ниво са много динамични и налагат съответни промени на ниво законодателство. От друга страна, около 8% са на мнение, че много от промените в ЗОП и ППЗОП дори идват със закъснение и то само по задължение за съобразяване на нови изисквания в европейското законодателство.

Критичните настроения сред експертната общност идват непосредствено след поредното мащабно прекрояване на правилата, дошло с обнародвания през октомври Закон за изменение и допълнение на ЗОП. Категоричността и високия процент на недоволните от динамиката в нормативната уредба при възлагането поставят редица въпроси относно ефективността на законодателния процес и публичните политики в областта на разходването на обществени средства. Повече информация за тези процеси се очаква да даде и месечната анкета за ноември, посветена на ЕЕДОП. Дайте своя глас и Вие!

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си