Включете се в следващото обучение на Списание "ЗОП+" – на 25 и 26 юли в х-л "Централ", гр. София! Очакваме ви!
Новини

Промените в закона под аналитичния микроскоп на ЗОП+ във финалните броеве на списанието за 2018 г.

Измененията изцяло и категорично потвърждават позицията на списание “ЗОП ПЛЮС” по редица ключови положения при възлагането

 

Измененията и допълненията в Закона за обществените поръчки (ЗОП) са основен фокус на ноемврийския и декемврийския брой на списание ЗОП ПЛЮС. Това идва като очакван отговор на повишения интерес на експертната аудитория на водещото специализирано издание към новите моменти в нормативната уредба по обществени поръчки в навечерието на една от най-големите реформи в сектора след присъединяването на страната ни към ЕС.

Както отдавна е известно в професионалните среди, тези промени целят главно създаването на регулаторни предпоставки за въвеждане на дълго очакваното и широко коментирано електронно възлагане на обществени поръчки. Но също така носят със себе си и значителни модификации на целия спектър от нормативни правила в тази област на обществените отношения.

И макар всички тези промени да се реализират с оглед по-добро разбиране на правилата и уеднаквяване на практиката по тяхното прилагане, както многократно сме имали възможност да се убедим в иначе кратката история на ЗОП, те неминуемо водят и до повишаване на неопределеността и задължителен период на учене и адаптация към новата правна среда. Явления, които освен всичко друго изискват взаимопомощ, трансфер на ноу-хау и консултантска подкрепа – това, което ЗОП ПЛЮС успешно предлага на своите читатели, клиенти и партньори. Факт, който се доказва и от това, че тези изменения изцяло и категорично потвърждават позицията на сп. ЗОП ПЛЮС по редица ключови положения при възлагането.

Предвид това, че темата на деня в сектора на обществените поръчки безспорно е обнародването на промените в нормативната уредба, единодушно като основен материал на 11 и 12 брой на списание ЗОП ПЛЮС избрахме именно аналитичния преглед на измененията и допълненията в ЗОП. В него г-н Ивайло Стоянов не само ни представя актуалните редакции на разпоредбите в основния акт, регламентиращ тази материя, но от позицията на експерт с дългогодишен опит и водещ лектор по проблематиката прави ценни коментари на новите моменти и дава полезни съвети за отражението им върху реалните проблеми в практиката на разходването на публични средства.

Освен това, текстът ни дава и “информация от кухнята” на общественото обсъждане на приетия ЗИДЗОП, като ни запознава с предложенията на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки, на което г-н Стоянов е главен секретар. Тази тематична линия е продължена и в поместената в декемврийския брой позиция на НСЕОП, в която зам.-председателят на УС на Сдружението г-н Йордан Халаджов лансира и още нови идеи за оптимизиране на регулаторната рамка и постигане на още по-висока ефективност при управлението на обществения ресурс.

Общият поглед на измененията в ЗОП хармонично е допълнен от другите аналитични материали от декемврийския брой, в които водещи автори на медията като д-р Полина Цокова и Валентин Панчев с още по-близък експертен фокус разглеждат отделни специфични аспекти на възлагането като административно-наказателните разпоредби на закона и правилата и практиките по осъществяване на предварителен контрол от Агенцията по обществени поръчки.

На промените в ЗОП са посветени и повечето от поместените в 11 и 12 брой становища по запитвания от нашите читатели, клиенти и партньори.

Приятно и ползотворно четене на всички настоящи и бъдещи читатели на ЗОП ПЛЮС!

Списание “ЗОП ПЛЮС”, както и всички други издания на консултантската организация, може да закупите с обаждане на тел.: 0878 610 705 или заявка на e-mail zopplus@gmail.com!

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си