Включете се в следващото обучение на Списание "ЗОП+" – на 25 и 26 юли в х-л "Централ", гр. София! Очакваме ви!
Актуално

Спад в оценката за бизнес климата и някои негативни тенденции при обществените поръчки отчетоха от БСК

На 17 декември 2018 г. Българската стопанска камара представи резултатите от онлайн-допитване до своите членове относно състоянието на бизнес средата и предприятията през изтичащата година, както и очакванията им за следващата 2019 година.

Проучването е проведено в периода 1 ноември – 1 декември 2018 г. и обединява отговорите на 740 участници. По-голямата част от анкетираните са собственици и управители на предприятия (92%), а 8% са служители, упълномощени да попълнят онлайн анкетата.

Една от основните теми в проучването е свързана с нагласите относно възлагането на обществени поръчки. В тази връзка 66% от анкетираните декларират, че през 2018 г. не са участвали в конкурси за обществени поръчки. 34% от участващите в допитването посочват, че са ставали свидетели на некоректни и/или незаконни практики при провеждане на процедурите.

На първо място сред негативните нагласи е мнението за “тенденциозно поставени условия в конкурсната документация в полза на конкретен изпълнител” (90%). Съобщава се също за “необективно оценяване на офертите” (81%). В противовес на тенденцията за облекчаване на административната тежест съществуват практики да се изисква “предоставяне на актуални документи и данни, служебно/публично известни на възложителите” (76%).

На следващо място резултатите от анкетата отчитат по популярност наблюденията на българските предприятия за “необосновани обжалвания, забавящи изпълнението на поръчката”(59%). Финансовите условия също са обект на коментар с негативно отражение върху работата на компаниите, като се отчита “забавено разплащане”, както от възложителя (55%), така и от страна на изпълнителя към подизпълнителя (52%).

Сред проблемите се отбелязва и “подмяна на подизпълнители” (45%), както и “неспазване на изискванията за публичност при обявяване на поръчки (45%).

Освен обществените поръчки, респондентите са били помолени да коментират и актуални събития, предложения за нормативни промени, работата на институциите, значими обществени явления и икономически показатели, пазара на труда, стопанската активност и др.

В обобщение от БКС отбелязват, че проучването отчита спад в оценката за бизнес климата спрямо предходния период и резервирани очаквания за перспективите през новата година, основани на неудовлетвореност от работата на институциите, опасения за ръст на цени, данъчна и регулаторна тежест, както и дефицит на качествена работна ръка.

Източник: БСК

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си