Включете се в следващото ни обучение по електронно възлагане чрез платформата ЦАИС ЕОП, което ще се проведе на 26 и 27 септември в х-л "Централ", гр. София! Очакваме ви!
Актуално

От Българския институт за стандартизация популяризираха нов европейски стандарт в помощ на електронното фактуриране

Българският институт за стандартизация (БИС), в качеството му на национален орган по стандартизация, оповести на официалния си сайт в Интернет два документа (стандарт и техническа спецификация) на Европейския комитет за стандартизация, по-известен със съкратеното си название CEN. Става дума за стандарта БДС EN 16931-1:2017 Електронно фактуриране. Част 1: Семантичен модел на данните на основните елементи на електронната фактура и техническата спецификация СД CEN/TS 16931-2:2017 Електронно фактуриране. Част 2: Списък на синтаксиси, които са в съответствие с EN 16931-1.

За възложителите, изпълнителите и експертите по обществени поръчки информацията е особено ценна, предвид обстоятелството, че се очаква двата документа да подпомагат прилагането на Директива 2014/55/ЕС относно електронно фактуриране при обществените поръчки, чийто краен срок за транспониране изтече на 27.11.2018 г. По същество тази директива се схваща като още една от конкретните стъпки по пътя към премахването на пазарните бариери и пречки пред търговията, които произтичат от наличието на различни национални стандарти.

Според публикацията на Българския институт за стандартизация прилагането на цитираните стандартизационни документи може да предложи презумпция за съответствие с някои от съществените изисквания на Директива 2014/55/ЕС. Във връзка с това е уместно да припомним, че европейската стандартизация е насочена именно към осигуряване на равен и прозрачен достъп до европейските стандарти за всички участници на пазара в целия Европейски съюз. А това, от друга страна, е особено важно в случаите, когато използването на стандарти позволява спазването на законодателни актове на Европейския съюз.

Стандартите са налични само онлайн в pdf формат, като могат да бъдат свалени през профила на клиента в интернет магазина на БИС.

Източник: http://www.bds-bg.org/bg/pages/page_3634.html

Покажи повече

Свързани статии

error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си