Включете се в следващото ни обучение по електронно възлагане чрез платформата ЦАИС ЕОП, което ще се проведе на 26 и 27 септември в х-л "Централ", гр. София! Очакваме ви!
Актуално

Започнаха обученията за работа с платформата за електронни поръчки

Днес, в хoтел „Бест Уестърн Плюс Експо“ в София се провежда първото обучение на представители на възложители, избрани от Агенцията по обществени поръчки, за представяне на разработените модули и функционалности на новата електронна система за възлагане на обществени поръчки „ЦАИС ЕОП“.

Обученията се реализират в рамките на етап I по проект “Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа: Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“.

Сред най-важните новини, съпътстващи старта на обученията, е анонсът, че системата вече е готова и всички предвидени модули по Етап 1 са в работен режим. Очаква се предоставяне на възможност всички желаещи възложители, стопански субекти и физически лица да направят първоначална регистрация в системата „ЦАИС ЕОП“ от 01 март 2019 г. чрез електронен подпис съгласно изискванията на Закона за Електронния Документ и Електронния Подпис.

Първоначалната регистрация ще бъде извършвана от възложителите или от законите представители на стопанските субекти, респективно от съответните физически лица, посредством електронния адрес eop.bg.

Напомняме, че считано от 01 ноември 2019 г. всички възложители на обществени поръчки ще са задължени да възлагат поръчките си чрез посочената система.

Подробности за обученията и функционирането на ЦАИС ЕОП очаквайте на следващите събития, организирани от „ЗОП ПЛЮС“ и в следващия брой на списанието.

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си