Нека заедно да бъдем по-успешни в обществените поръчки и през 2022 г., поръчайте своя годишен абонамент за Списание ЗОП ПЛЮС още днес!

Новини

Правителството инициира промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация с акцент върху обществените поръчки

На заседанието на МС от 20.02.2019 г. бяха приети промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация, които предстои да се разгледат и в Народното събрание. Решението на Министерския съвет е във връзка с ангажимента, който министър-председателяте поел в края на миналата година по време на срещата си с представители на сдружението на кметовете на кметства. Тогава премиерът Борисов е разпоредил на финансовия министър изготвянето на законодателни промени, които да подобрят субординацията между общинските кметове и кметовете на кметства.

Както личи от стенограмата, разпространена от заседанието, стремежът е бил законопроектът да е ориентиран от текстове, които са балансирани и приемливи. Един от акцентите е в сферата на обществените поъчки, които засягат работата на местната власт в най-малките населени места.

Създава се възможност кметовете на кметства или оправомощени от тях лица да участват в комисиите за  подбор на кандидатите и участниците, разглеждане и оценка на офертите и провеждане на преговори и диалог при реализиране на обществени поръчки, в комисиите за въвеждане в експлоатация на строежите, както и при съставяне на актове и протоколи по време на строителството, когато обектите са на територията на кметствата.

Очаква се промените да гарантират по-голяма финансова самостоятелност на кметствата и да се засили личната отговорност на всеки кмет на кметство по отношение на изразходването на одобрените годишни разходи по бюджета на общината.

Дава се възможност кметовете чрез свои представители да участват в цялостния процес по подготовката на офертите, строително-ремонтните работи и приемателните комисии за обекти, които се намират на територията на кметството.

Контролът по спазването на новите разпоредби ще бъде изпълняван по общия ред при финансови инспекции – от органите на АДФИ за спазване на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност на общините.

Източник: МС

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си