Включете се в следващото обучение на Списание "ЗОП+" – на 25 и 26 юли в х-л "Централ", гр. София! Очакваме ви!
Минали броеве

Брой 2, 2019: ГЛАС ОТ ПРАКТИКАТА

Времето неумолимо следва своя ход и ето че вече остава по-малко от месец до влизане в сила на голяма част от измененията и допълненията в Закона за обществените поръчки, които бяха обнародвани в ДВ. бр. 86 от 18 октомври 2018 г. Както е добре известно, тези нормативни промени обхващат целия цикъл на управление на обществените поръчки и имат за основна цел да подготвят почвата за преминаване към изцяло електронно възлагане.

За да бъде пълноценна обаче тази законодателна подготовка е необходим поне още един елемент – осъществяването на съответни промени и в Правилника за прилагане на ЗОП. Този процес отива към своя финал, като обществената консултация по проекта приключи и на 13 февруари 2019 г. преработеният подзаконов акт беше приет, като в голямата си част ще влезе в сила в началото на март заедно с промените в закона.

И тъй като публичният дебат на подготвените промени в ППЗОП определено е една от най-актуалните теми в сектора, за водещ материал на февруарския брой логично избрахме да представим на Вашето внимание предложенията за ревизиране и оптимизиране на Правилника, изразени от експертната общност на ангажираните със ЗОП, която отново се включи активно в обсъждането на бъдещите регулаторни текстове. Тази обективно-критична, но реалистична и конструктивна позиция, изразена от професионалната организация на експертите по ЗОП в лицето на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки (НСЕОП), бе любезно представена за Вас от зам.-председателя на УС на Сдружението – г-н Йордан Халаджов. Освен че ни дава информация от кухнята на обществената консултация, този материал добавя стойност и с това, че ни подготвя за предстоящото прекрояване на основния подзаконов акт по прилагане на ЗОП и свързаните с него предизвикателства.

И тъй като в навечерието на толкова значим преход в правилата и практиките по прилагане на ЗОП осведомеността и своевременната подготовка са от първостепенно значение за всеки експерт по материята, в броя поместваме информация за множество законодателни новости и анонсираме ключови нови положения, които идват с актуалните промени в приложимото законодателство и практиката по неговото прилагане.

Отново от практиката, този път при налагането на административни санкции и финансови корекции, е инспириран и аналитичният преглед на практиката на Върховния административен съд по отношение на законосъобразността на някои изисквания относно квалификацията и опита на ключовите експерти, които участват в изпълнението на обществени поръчки. В полезния материал, водещият консултант на ЗОП ПЛЮС, г-н Ивайло Стоянов, представя няколко важни решения на върховните магистрати, които очертават границите на тълкуване и прилагане на принципите и правилата на закона, относими към често използвани изисквания към експертния състав на бъдещите изпълнители на обществени поръчки за строителство, инженеринг и други възлови дейности, преимуществено финансирани със средства от ЕСИФ или по други грантови схеми.

Своето място в броя по традиция намират и отговорите на въпроси от редакционната ни поща. Освен носител на блиц експертиза при решаването на заплетени казуси при възлагането на обществени поръчки, практиката многократно е показала, че те могат да бъдат и източник на ценни доводи и аргументи в подкрепа на защитната позиция както на възложители, така и на потенциални изпълнители, при уреждане на спорове, в производства по обжалване, съответно в случаи на оспорване на финансови корекции и актове за нарушения по ЗОП.

Приятно и ползотворно четене на всички настоящи и бъдещи читатели на ЗОП+!

От екипа на ЗОП ПЛЮС


А ето и какво може да намерите на страниците на броя:

ТЕМА НА БРОЯ

ПРОЗРАЧЕН ИЗБОР

Експертите по обществени поръчки с активна позиция и конструктивни предложения по проекта за промени в ППЗОП,

Йордан Халаджов

ДРУГИ АКЦЕНТИ

  • НОВИНА НА ФОКУС: От ГИТ напомниха за новите нормативни положения, касаещи нарушенията на трудовото законодателство при участие в обществени поръчки
  • ЧЕЛЕН ОПИТ: Актуална практика на Върховния административен съд относно изисквания за експертите с инженерно образование, квалификация и опит, ангажирани при обществени поръчки, Ивайло Стоянов
  • Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки

Ако желаете списание ЗОП+ да е Ваш помощник в областта на обществените поръчки, може да осъществите това като станете абонати или поръчате отделни броеве на телефон 0879 279 180 или e-mail zopplus@gmail.com.

ПОВЕЧЕ ЗА УСЛОВИЯТА НА АБОНАМЕНТНА КАМПАНИЯ 2019 И ЕЛЕКТРОННИЯ АБОНАМЕНТ ЗА СПИСАНИЕ “ЗОП ПЛЮС”, КОЙТО ПРЕДЛАГАМЕ ЗА ВТОРА ПОРЕДНА ГОДИНА, ПРОЧЕТЕТЕ ТУК

Покажи повече

Свързани статии

Провери също

Close
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си