Бъдете част от общността за експертна подкрепа на Списание "ЗОП ПЛЮС" и през 2020 година! Абонирайте се още днес, за да сте онлайн с обществените поръчки!
Минали броеве

Брой 2, 2019: ГЛАС ОТ ПРАКТИКАТА

Времето неумолимо следва своя ход и ето че вече остава по-малко от месец до влизане в сила на голяма част от измененията и допълненията в Закона за обществените поръчки, които бяха обнародвани в ДВ. бр. 86 от 18 октомври 2018 г. Както е добре известно, тези нормативни промени обхващат целия цикъл на управление на обществените поръчки и имат за основна цел да подготвят почвата за преминаване към изцяло електронно възлагане.

За да бъде пълноценна обаче тази законодателна подготовка е необходим поне още един елемент – осъществяването на съответни промени и в Правилника за прилагане на ЗОП. Този процес отива към своя финал, като обществената консултация по проекта приключи и на 13 февруари 2019 г. преработеният подзаконов акт беше приет, като в голямата си част ще влезе в сила в началото на март заедно с промените в закона.

И тъй като публичният дебат на подготвените промени в ППЗОП определено е една от най-актуалните теми в сектора, за водещ материал на февруарския брой логично избрахме да представим на Вашето внимание предложенията за ревизиране и оптимизиране на Правилника, изразени от експертната общност на ангажираните със ЗОП, която отново се включи активно в обсъждането на бъдещите регулаторни текстове. Тази обективно-критична, но реалистична и конструктивна позиция, изразена от професионалната организация на експертите по ЗОП в лицето на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки (НСЕОП), бе любезно представена за Вас от зам.-председателя на УС на Сдружението – г-н Йордан Халаджов. Освен че ни дава информация от кухнята на обществената консултация, този материал добавя стойност и с това, че ни подготвя за предстоящото прекрояване на основния подзаконов акт по прилагане на ЗОП и свързаните с него предизвикателства.

И тъй като в навечерието на толкова значим преход в правилата и практиките по прилагане на ЗОП осведомеността и своевременната подготовка са от първостепенно значение за всеки експерт по материята, в броя поместваме информация за множество законодателни новости и анонсираме ключови нови положения, които идват с актуалните промени в приложимото законодателство и практиката по неговото прилагане.

Отново от практиката, този път при налагането на административни санкции и финансови корекции, е инспириран и аналитичният преглед на практиката на Върховния административен съд по отношение на законосъобразността на някои изисквания относно квалификацията и опита на ключовите експерти, които участват в изпълнението на обществени поръчки. В полезния материал, водещият консултант на ЗОП ПЛЮС, г-н Ивайло Стоянов, представя няколко важни решения на върховните магистрати, които очертават границите на тълкуване и прилагане на принципите и правилата на закона, относими към често използвани изисквания към експертния състав на бъдещите изпълнители на обществени поръчки за строителство, инженеринг и други възлови дейности, преимуществено финансирани със средства от ЕСИФ или по други грантови схеми.

Своето място в броя по традиция намират и отговорите на въпроси от редакционната ни поща. Освен носител на блиц експертиза при решаването на заплетени казуси при възлагането на обществени поръчки, практиката многократно е показала, че те могат да бъдат и източник на ценни доводи и аргументи в подкрепа на защитната позиция както на възложители, така и на потенциални изпълнители, при уреждане на спорове, в производства по обжалване, съответно в случаи на оспорване на финансови корекции и актове за нарушения по ЗОП.

Приятно и ползотворно четене на всички настоящи и бъдещи читатели на ЗОП+!

От екипа на ЗОП ПЛЮС


А ето и какво може да намерите на страниците на броя:

ТЕМА НА БРОЯ

ПРОЗРАЧЕН ИЗБОР

Експертите по обществени поръчки с активна позиция и конструктивни предложения по проекта за промени в ППЗОП,

Йордан Халаджов

ДРУГИ АКЦЕНТИ

  • НОВИНА НА ФОКУС: От ГИТ напомниха за новите нормативни положения, касаещи нарушенията на трудовото законодателство при участие в обществени поръчки
  • ЧЕЛЕН ОПИТ: Актуална практика на Върховния административен съд относно изисквания за експертите с инженерно образование, квалификация и опит, ангажирани при обществени поръчки, Ивайло Стоянов
  • Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки

Ако желаете списание ЗОП+ да е Ваш помощник в областта на обществените поръчки, може да осъществите това като станете абонати или поръчате отделни броеве на телефон 0879 279 180 или e-mail zopplus@gmail.com.

ПОВЕЧЕ ЗА УСЛОВИЯТА НА АБОНАМЕНТНА КАМПАНИЯ 2019 И ЕЛЕКТРОННИЯ АБОНАМЕНТ ЗА СПИСАНИЕ „ЗОП ПЛЮС“, КОЙТО ПРЕДЛАГАМЕ ЗА ВТОРА ПОРЕДНА ГОДИНА, ПРОЧЕТЕТЕ ТУК

Покажи повече

Свързани статии

error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си