Възползвайте се от ПРОМОЦИОНАЛНАТА ОФЕРТА за услугата "ЗОП+ Асистент" по обществени поръчки!
Новини

Пуснаха централизираната платформа за електронни поръчки

Стартира Единната национална електронна уеб-базирана платформа Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Това става ясно от съобщение, публикувана на Интернет сайта на Агенцията по обществени поръчки (АОП).

В анонса се оповестява, че до 1 ноември 2019 г. единната национална електронна уеббазирана платформа е на разположение на всички възложители, изпълнители на обществени поръчки и други крайни потребители. Те ще имат възможност да направят своята регистрация, да се запознаят детайлно с разработените модули и наличните функционалности на системата, за да придобият опит и знания за практическото й прилагане, с оглед осигуряване на плавен преход към електронно възлагане на обществените поръчки. В този период потребителите ще могат да дават и предложения за подобрения.

От АОП напомнят, че чрез Централизираната автоматизирана информационна система ще се дигитализира изцяло процесът на възлагане на обществени поръчки и ще се повиши прозрачността и лоялната конкуренция. Съгласно Закона за обществените поръчки, след 1 ноември 2019 г. възлагането на обществени поръчки в страната ще бъде задължително през ЦАИС ЕОП.

Както става ясно, системата е публично достъпна в денонощен режим чрез Интернет страницата на Агенцията. Първоначалната регистрация на организация в националната платформа се извършва от лице, притежаващо професионален квалифициран електронен подпис (КЕП) на организацията. Такъв КЕП ще се изисква и за всички действия с правно значение в системата след 1 ноември 2019 г. ЦАИС ЕОП е свързана с Регистър БУЛСТАТ и с Търговския регистър, което позволява информацията за българските организации и лица да се извлича служебно.

От ресорната агенция съобщават, че възложителите, които вече имат партидни номера в Регистъра на обществените поръчки, ще получат същите партидни номера при регистрация в системата. Лице, което е извършило първоначалната регистрация, придобива права на Администратор и следва да покани останалите потребители от организацията да се регистрират чрез изпращане на електронно съобщение. В една организация може да има повече от един Администратор на организацията.

Предвид предстоящия период на адаптация към електронното възлагане и работата с ЦАИС ЕОП, в съобщението се подчертава, че за улеснение на потребителите, в платформата са достъпни електронни ръководства за възложителите и стопанските субекти. Уточнено е и това, че експертна помощ за работа с платформата АОП ще предоставя чрез Центъра за обслужване на крайни потребители. Информация и консултации могат да се правят на национален телефон 0700 17 151, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 ч. Входящите разговори от фиксирани мрежи се таксуват на цената на един регионален телефонен разговор, а от мобилни мрежи – според тарифния план на абоната.

В края на анонса се обяснява, че Единната национална електронна уеб-базирана платформа е първият етап на реализация на ЦАИС ЕОП. Очаква се всички модули на системата да бъдат завършени до края на 2020 г.

Източник: АОП

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си