За осигуряване на необходимата помощ в усложнената ситуация, до края на април Горещата телефонна линия 0700 20680 ще работи в подкрепа на всички експерти по обществени поръчки! Защото сме по-силни заедно!  
Новини

МС промени устройствения правилник на АДФИ, от Агенцията отчетоха спад в незаконните поръчки

На последното си заседание от 10 април правителството одобри промени в Устройствеиия правилник на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ). С промените се цели да се актуализират и оптимизират структурата и разпределението на числеността на административните звена, с което да се подобри управлението и дейността на Агенцията.

Предвиденото обединяване на дирекция „Извънпланова инспекционна дейност“ с дирекция „Планова инспекционна дейност в областта на обществените поръчки“ се очаква да доведе до оптимизиране на структурата чрез намаляване на броя на административните звена и до подобряване на тяхната функционалност. Функциите, свързани с правното осигуряване на дейността на агенцията (общата административна дейност и специализираната инспекционна дейност), вече ще бъдат осъществявани от една дирекция, която ще упражнява методическо ръководство и контрол върху качеството на правното обслужване. С промените се увеличава оперативният състав за сметка на ръководните кадри, което би трябвало да доведе до по-голяма оперативност и гъвкавост при изпълнение на контролните функции на Агенцията.

Предложените изменения и допълнения са в рамките на утвърдената численост на АДФИ, т. е. не водят до необходимост от допълнително финансиране.

В същия ден, в който бяха приети промените в устройствения й правилник, от АДФИ оповестиха резултатите от дейността си през първото тримесечие на 2019 г. Видно от публикуваните данни, за посочения период Агенцията е приключила 95 финансови инспекции.

Инспектирани са 333 обществени поръчки на обща стойност 180 494 619 лв. и 592 договора в размер на 853 487 107 лв. Стойността на договорите е значително по-висока от тази на предходното тримесечие – 286 130 606 лв.

При инспекциите са установени 41 случая на непроведени или неоснователно проведени обществени поръчки на обща стойност 8 419 610 лв. По този показател АДФИ отчита спад в сравнение с последното тримесечие на 2018 г., когато случаите са 52 на стойност 11 005 813 лв.

През първите три месеца на 2019 г. финансовите инспектори са установили 666 879 лв. нецелево разходвани средства. Намаляването спрямо предходния отчетен период е със 791 807 лв.

За констатираните през тримесечието нарушения са съставени 30 акта за начет и 183 акта за установяване на административни нарушения (АУАН). Наблюдава се намаляване на АУАН в сравнение с предходното тримесечие, когато броят им е 274.

По време на проверките финансовите инспектори са идентифицирали 40 „индикатора за измама“ по смисъла на § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавна финансова инспекция.

Повече за резултатите от финансовите инспекции можете да прочетете тук.

Източници: МС, АДФИ

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си