За осигуряване на необходимата помощ в усложнената ситуация, до края на април Горещата телефонна линия 0700 20680 ще работи в подкрепа на всички експерти по обществени поръчки! Защото сме по-силни заедно!  
Новини

АОП с указание за възлагането чрез електронни системи преди 1 ноември

Агенцията по обществени поръчки (АОП) излезе с ново методическо указание, в което се пояснява може ли да се използват наличните електронни системи в преходния период до 1 ноември 2019 г.

Обяснителният документ с номер МУ-6 от 22.04.2019 г. коментира възможността да се получават оферти по електронен път до влизане в сила на задължителното използване на националната централизирана платформа за електронно възлагане на обществени поръчки (ЦАИС ЕОП).

Експертите от АОП отчитат факта, че и понастоящем, т. е. преди 1 ноември 2019 г., на пазара са налични решения, които дават възможност възлагателният процес да се реализира с електронни средства. Затова е прието за логично, че у някои възложители възниква въпросът съществува ли възможност да продължат да възлагат обществени поръчки чрез използваните от тях електронни системи.

Въз основа на анализ на принципите при възлагането с помощта на електронни системи е направено заключение, че ако системите за електронно подаване на оферти, прилагани от възложителите при възлагане на обществени поръчки, осигуряват спазването на основните принципи на ЗОП и свързаните с тях изисквания, няма пречка тези системи да бъдат използвани до момента на влизане в сила на чл. 39а от ЗОП.

Предвид този извод, може да се каже, че поставеният от възложителите въпрос е намерил положително разрешение и помощта на технологиите в ежедневната им работа е легитимирана от отговорната национална институция.

Източник: АОП

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си