Възползвайте се от ПРОМОЦИОНАЛНАТА ОФЕРТА за услугата "ЗОП+ Асистент" по обществени поръчки!
Минали броеве

Брой 5, 2019: ДАННИ ПОД КЛЮЧ

След като вече бе даден технологичният старт на Единната национална платформа за електронни поръчки (ЦАИС ЕОП), с пълна сила започнаха тестовете, чрез които да се извърши необходимата подготовка за официалното начало на задължителното електронно възлагане, което е планирано за есента. Тези своеобразни “стрес тестове” имат за цел да изгладят всички ключови аспекти от работата с новата платформа, да спомогнат за идентифициране и отстраняване на евентуални нейни слабости, съответно да съберат предложения за усъвършенстването й, за да може дигиталното възлагане да протича по един желан от всички ефективен и безпроблемен начин.

Тъй като по време на започналия тестов период на ЦАИС ЕОП на изпитание са подложени не само софтуерните модули на платформата, но и човешкият и организационен фактор в лицето на всички експерти по ЗОП, на които предстои да работят с нея, съответно на целия спектър от отговорни институции в Системата на обществените поръчки, нашето издание ще продължи да публикува полезни материали и анонси по тези теми. Съответно с провеждането на обучения, които да подпомогнат всички колеги при справяне с очерталите се предизвикателства, включително от адаптиране към още по-честите нормативни промени и навлизането в електронен режим на работа.

В потвърждение на тази наша мисия, водещ материал на броя за месец май е продължението на статията на г-н Ивайло Стоянов, разглеждаща новите нормативни положения при прогнозирането и планирането на поръчки. Във втората част на текста се коментират много важни процедурни аспекти на ефектите от последните нормативни промени върху управлението на процесите по прогнозиране и планиране като цяло и в частност при определяне на прогнозната стойност на обществените поръчки.

За високата добавена стойност на броя допринася и авторската статия на г-н Петър Петров, посветена на актуални въпроси при защитата на лични данни в процедури за възлагане на обществени поръчки. Безспорна полза на материала е и това, че авторът прави задълбочен аналитичен коментар на издаденото наскоро и оповестено в броя становище на Комисията за защита на личните данни, което третира именно задължението за заличаване на някои данни при възлагане по ЗОП.

Несъмнено значим и необходим за експертите по ЗОП, макар и специфичен като тематичен фокус, е и редакционният материал за отражението на последните промени в регулациите на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност върху възлагането на обществени поръчки и всички свързани с това нови законови задължения.

В броя по традиция място намират и много други анонси, както и становищата ни по актуални въпроси по прилагането на ЗОП и ППЗОП, на които разчитат и гласуват доверие все повече наши читатели, приятели, колеги и партньори.

Приятно и ползотворно четене на всички настоящи и бъдещи читатели на ЗОП+!

От екипа на Списание „ЗОП+“


А ето и какво може да намерите на страниците на броя:

ТЕМА НА БРОЯ

ПАЗАРНИ ПРОУЧВАНИЯ И ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ

Аналитичен преглед на новите положения в правилата за прогнозиране и планиране на обществените поръчки, въведени с промените в ЗОП и ППЗОП, в сила от март 2019 г.

(продължение)

Ивайло Стоянов

ДРУГИ АКЦЕНТИ

  • НОВИНА НА ФОКУС: КЗЛД със становище за заличаването на лични данни в процедури по ЗОП
  • ДАННИ ПОД КЛЮЧ: Актуални въпроси при защитата на лични данни в процедури за възлагане на обществени поръчки, Петър Петров
  • ПРЕСЕЧНА ТОЧКА: Наемането на работници от трети държави съгласно Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и участието в обществени поръчки, ЗОП+
  • Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки

Ако желаете списание ЗОП+ да е Ваш помощник в областта на обществените поръчки, може да осъществите това като станете абонати или поръчате отделни броеве на телефон 0879 279 180 или e-mail zopplus@gmail.com.

ПОВЕЧЕ ЗА УСЛОВИЯТА НА АБОНАМЕНТНА КАМПАНИЯ 2019 И ЕЛЕКТРОННИЯ АБОНАМЕНТ ЗА СПИСАНИЕ „ЗОП ПЛЮС“, КОЙТО ПРЕДЛАГАМЕ ЗА ВТОРА ПОРЕДНА ГОДИНА, ПРОЧЕТЕТЕ ТУК

Покажи повече

Свързани статии

Провери също

Close
error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си