Бъдете част от експертната общност на Списание ЗОП ПЛЮС и през 2021 г., поръчайте своя годишен абонамент още днес!

Минали броеве

Брой 5, 2019: ДАННИ ПОД КЛЮЧ

След като вече бе даден технологичният старт на Единната национална платформа за електронни поръчки (ЦАИС ЕОП), с пълна сила започнаха тестовете, чрез които да се извърши необходимата подготовка за официалното начало на задължителното електронно възлагане, което е планирано за есента. Тези своеобразни “стрес тестове” имат за цел да изгладят всички ключови аспекти от работата с новата платформа, да спомогнат за идентифициране и отстраняване на евентуални нейни слабости, съответно да съберат предложения за усъвършенстването й, за да може дигиталното възлагане да протича по един желан от всички ефективен и безпроблемен начин.

Тъй като по време на започналия тестов период на ЦАИС ЕОП на изпитание са подложени не само софтуерните модули на платформата, но и човешкият и организационен фактор в лицето на всички експерти по ЗОП, на които предстои да работят с нея, съответно на целия спектър от отговорни институции в Системата на обществените поръчки, нашето издание ще продължи да публикува полезни материали и анонси по тези теми. Съответно с провеждането на обучения, които да подпомогнат всички колеги при справяне с очерталите се предизвикателства, включително от адаптиране към още по-честите нормативни промени и навлизането в електронен режим на работа.

В потвърждение на тази наша мисия, водещ материал на броя за месец май е продължението на статията на г-н Ивайло Стоянов, разглеждаща новите нормативни положения при прогнозирането и планирането на поръчки. Във втората част на текста се коментират много важни процедурни аспекти на ефектите от последните нормативни промени върху управлението на процесите по прогнозиране и планиране като цяло и в частност при определяне на прогнозната стойност на обществените поръчки.

За високата добавена стойност на броя допринася и авторската статия на г-н Петър Петров, посветена на актуални въпроси при защитата на лични данни в процедури за възлагане на обществени поръчки. Безспорна полза на материала е и това, че авторът прави задълбочен аналитичен коментар на издаденото наскоро и оповестено в броя становище на Комисията за защита на личните данни, което третира именно задължението за заличаване на някои данни при възлагане по ЗОП.

Несъмнено значим и необходим за експертите по ЗОП, макар и специфичен като тематичен фокус, е и редакционният материал за отражението на последните промени в регулациите на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност върху възлагането на обществени поръчки и всички свързани с това нови законови задължения.

В броя по традиция място намират и много други анонси, както и становищата ни по актуални въпроси по прилагането на ЗОП и ППЗОП, на които разчитат и гласуват доверие все повече наши читатели, приятели, колеги и партньори.

Приятно и ползотворно четене на всички настоящи и бъдещи читатели на ЗОП+!

От екипа на Списание „ЗОП+“


А ето и какво може да намерите на страниците на броя:

ТЕМА НА БРОЯ

ПАЗАРНИ ПРОУЧВАНИЯ И ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ

Аналитичен преглед на новите положения в правилата за прогнозиране и планиране на обществените поръчки, въведени с промените в ЗОП и ППЗОП, в сила от март 2019 г.

(продължение)

Ивайло Стоянов

ДРУГИ АКЦЕНТИ

  • НОВИНА НА ФОКУС: КЗЛД със становище за заличаването на лични данни в процедури по ЗОП
  • ДАННИ ПОД КЛЮЧ: Актуални въпроси при защитата на лични данни в процедури за възлагане на обществени поръчки, Петър Петров
  • ПРЕСЕЧНА ТОЧКА: Наемането на работници от трети държави съгласно Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и участието в обществени поръчки, ЗОП+
  • Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки

Ако желаете списание ЗОП+ да е Ваш помощник в областта на обществените поръчки, може да осъществите това като станете абонати или поръчате отделни броеве на телефон 0879 279 180 или e-mail zopplus@gmail.com.

ПОВЕЧЕ ЗА УСЛОВИЯТА НА АБОНАМЕНТНА КАМПАНИЯ 2019 И ЕЛЕКТРОННИЯ АБОНАМЕНТ ЗА СПИСАНИЕ „ЗОП ПЛЮС“, КОЙТО ПРЕДЛАГАМЕ ЗА ВТОРА ПОРЕДНА ГОДИНА, ПРОЧЕТЕТЕ ТУК

Покажи повече

Свързани статии

Провери също

Close
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си