Възползвайте се от ПРОМОЦИОНАЛНАТА ОФЕРТА за услугата "ЗОП+ Асистент" по обществени поръчки!
Новини

АОП отчете прогреса в работата по ЦАИС ЕОП и подготовката за прехода към е-възлагане

От агенцията по обществени поръчки (АОП) оповестиха информация за хода на подготовката за официалния старт на електронното възлагане чрез единна онлайн платформа, който е планиран да се случи на 1 ноември.

Според съобщение на сайта на ресорната институция, два месеца след предоставянето на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) за реална регистрация и запознаване от страна на всички заинтересовани страни в процеса по възлагане, в нея са се регистрирали 356 възложители и 163 стопански субекта.

От АОП внасят уточнението, че първоначалната регистрация в системата изисква използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП) и разпределение на роли в организацията. Всички крайни потребители е необходимо да определят едно лице (или лица), което придобива права на Администратор. То следва да покани останалите потребители от организацията да се регистрират чрез изпращане на електронно съобщение до посочените от тях електронни адреси.

Обяснено е също, че след регистрация достъпът до платформата се осъществява или чрез използването на потребителско име и парола, или чрез КЕП. Възложителите, които са потребители в съществуващия Регистър на обществените поръчки запазват своят партиден номер и в новата система.

След като напомнят за възможностите за запознаване с новата платформа и обучение за работа с нея, от АОП приканват всички крайни потребители да се регистрират преди 01 ноември 2019 г. като обръщат внимание, че това ще спомогне за осигуряване на плавен преход от сега действащият РОП.

За да се насърчи ранната регистрация в ЦАИС ЕОП, в съобщението специално се акцентира и на ползите от това, които според експертите на Агенцията са:
– запознаване с функционалностите на системата преди 01 ноември 2019 г.;
– време за разпределение на ролите в организацията на всеки един възложител и стопански субект;
– обучение за работа с националната електронна платформа за обществени поръчки и използване на информацията, която е представена в двете ръководства за
възложители и стопански субекти, налични в ЦАИС ЕОП;
– предварителна подготовка на документите по новия ред;
– успешно стартиране на процедури за възлагане на обществени поръчки от 01 ноември 2019 г.;
– възможност за подготовка на оферти.

Освен с регистрацията в ЦАИС ЕОП, в друго свое съобщение от АОП запознават аудиторията и с цялостния прогрес на прехода към електронното възлагане, планиран да се осъществи през есента.

Както се отбелязва, електронното възлагане е качествено нов етап в развитието на системата на обществените поръчки в България. В тази връзка са изтъкнати предимствата и ползите от ЦАИС ЕОП, които според АОП са свързани с осигуряване на:
– по-висока ефективност при разходване на публичните средства;
– осигуряване на публичност и прозрачност;
– по-добър мониторинг върху пазара на обществените поръчки в страната;
– проследяване на възлагателните процеси;
– единна точка за достъп до цялата налична информация, свързана с конкретна процедура;
– съкращаване на сроковете;
– намаляване на административната тежест.

От специализирания орган разясняват, че Националната платформа за електронно възлагане е комплексна и сложна система, която е създадена на модулен принцип. Тя включва 32 отделни модула, които ще бъдат внедрени на два етапа. Първият етап включва 16 базови модула, които са предоставени за ползване на всички заинтересовани лица на електронен адрес – https://app.eop.bg/.

Както става ясно, според планираното Националната платформа ще продължи да се развива и обогатява с времето. До края на 2020 г. постепенно и поетапно се очаква да бъдат предоставени и останалите 16 модула, за да се постигне електронизация на всички етапи. Сред тях са „Планиране на потребностите“, „Профил на купувача“, „Последващ контрол“, „Електронно разплащане“ и др.

В комюникето на АОП изрично се подчертава и това, че новата електронна система цели ефективност и удобство за потребителите от една страна и осигуряване на максимална сигурност на информацията, от друга. Допълва се, че до 01 ноември 2019 г. платформата ще позволява регистрация, запознаване и симулиране на процеси от всички потребители. Отново се напомня и това, че ЦАИС ЕОП е налична в режим 24х7 и е достъпна чрез ПОП.

Пълният текст на съобщенията може да видите тук и тук.

Източник: АОП

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си