За осигуряване на необходимата помощ в усложнената ситуация, до края на април Горещата телефонна линия 0700 20680 ще работи в подкрепа на всички експерти по обществени поръчки! Защото сме по-силни заедно!  
Новини

Нови задължителни образци обявиха от АОП

В последния работен ден от месец юни, от АОП обявиха, че влиза в действие нов образец на „Информация за стопански субект, за който са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5, б . „а“ и чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП“.

Считано от 1 юли 2019 г., формулярът е задължителен за попълване от възложителите, които следва да съобщят за нередности около участието на дадени стопански оператори в тяхна процедура.

Новост на сайта на АОП са и образците на документи, утвърдени от изпълнителния директор на АОП, които ще се ползват при обществени поръчки, открити след 1.11.2019 г. Към момента тези образци имат само информативен характер.

Документите, които ще бъдат задължителни от 1.11.2019 г., са няколко вида: Решение за откриване на процедура, Обявление за изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение, Обява за събиране на оферти/Покана до определени лица за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 или ал. 7 от ЗОП, Обявление за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 или ал. 7 от ЗОП, Обявление за приключване на договор за обществена поръчка и Обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

Въвеждането на новите образци е осъществено по надлежния ред, а именно – със заповеди на изпълнителния директор на АОП.

Източник: АОП

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си