Възползвайте се от ПРОМОЦИОНАЛНАТА ОФЕРТА за услугата "ЗОП+ Асистент" по обществени поръчки!
Новини

Европейската комисия проучва мнението на експертите по обществени поръчки в ЕС

АОП популяризира на сайта си в Интернет информация, свързана с практико-приложно проучване на Европейската комисия в областта на обществените поръчки. Крайният срок за приключване на изследването е планиран за м. октомври 2019 г.

Проучването се осъществява онлайн и цели в по-далечен план постигането на по-добра комуникация с местните и регионалните възложители във връзка с предоставянето на информация за правото, политиките и инструментите на Европейския съюз в областта на обществените поръчки.

Изследването на ЕК обхваща всички 28 държави членки на ЕС, включително и България. То е насочено предимно към практикуващите служители в областта на обществените поръчки на регионално и местно ниво. Идеята му е да се установи дали те се нуждаят от повече информация относно правото на ЕС и неговото прилагане и ако да – какъв вид информация, в каква форма и на какво ниво (ЕС/държава членка/друго ниво).

Анкетата дава възможност да се оцени ефективността на комуникационните стратегии, които понастоящем са въведени от Европейската комисия и националните органи. Вследствие на оценка на настоящето положение предстои да се набелегат възможности за подобряване на комуникацията.

Чрез попълването й експертите по обществени поръчки могат да предложат мерки, които считат за необходими. А доколко мерките са необходими, зависи от това дали ще им позволят да изпълняват задълженията си ефективно и в съответствие със закона. Интерес представляват и такива мерки в бъдещата работа, които биха улеснили тяхната ежедневна дейност.

Анкетата може да бъде попълнена тук.

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си