Всички места за обучението на 24-25 октомври вече са заети! Заповядайте на обученията ни по електронно възлагане чрез платформата ЦАИС ЕОП, които ще се проведат на 11-12 и 28-29 ноември и 12-13 декември!
Актуално

Нова кампания за набиране на външни експерти обявиха от АОП

Агенцията по обществени поръчки обяви нов прием на заявления за включване на външни експерти в списъка по чл. 232а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

Припомняме, че въпросната категория външни експерти извършват проверка на технически спецификации и методики за оценка при осъществяване на контрол чрез случаен избор. Тези експерти се включват в списък, поддържан от АОП, който се публикува на Портала за обществени поръчки.

Срокът за подаването на документи в настоящата кампания е един месец – от 1 октомври 2019 г. до 31 октомври 2019 г.

Информация за областите, в които се набират специалисти и указания за реда и начина на подаване на заявленията са публикувани на Портала за обществени поръчки, в раздел „Външни експерти при осъществяване на контрол чрез случаен избор“.

Източник: АОП

Покажи повече

Свързани статии

error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си