За осигуряване на необходимата помощ в усложнената ситуация, до края на април Горещата телефонна линия 0700 20680 ще работи в подкрепа на всички експерти по обществени поръчки! Защото сме по-силни заедно!  
Актуални обученияАнонси

Представяме Ви новата ни услуга “ЗОП+ асистент по обществени поръчки”

УВАЖАЕМИ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ,

От началото на 2020 г. стартира задължителното електронно възлагане на обществени поръчки и поддържане на профил на купувача чрез централизираната платформа “ЦАИС ЕОП”. Всички в системата са наясно, че преодоляването на посочените предизвикателства изисква изграждане на изцяло нови умения за справяне с променените правила и навлизащите технологични решения. В подобни моменти от решаващо значение е възможността да се използват услугите на външни консултанти, които могат да окажат компетентна подкрепа и да помогнат за разрешаването на конкретно възникнала ситуация или проблем. Именно такава експертна подкрепа получават нашите клиенти.

“ЗОП+ АСИСТЕНТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”

КАКВО ВИ ПРЕДЛАГАМЕ?

СПЕЦИАЛИЗИРАНА услуга по цялостна подкрепа при работата по планиране, възлагане и контрол на обществените поръчки чрез системата на ЦАИС ЕОП.

Услугата “ЗОП+ асистент по обществени поръчки” включва:

 • Експертна подкрепа при прогнозиране, планиране и изготвяне на технически спецификации. Недопускане разделяне на поръчки.
 • Актуализиране на вътрешните правила за управление на обществените поръчки съобразно новите нормативни изисквания и спрямо новият ред за работа в ЦАИС ЕОП (образци на заповеди, длъжностни характеристики, определяне на роли и права в системата и др.);
 • Подпомагане поддържането на профила на купувача чрез “ЦАИС ЕОП”;
 • Цялостна подкрепа при подготовката, обявяването и възлагането на електронни обществени поръчки в „ЦАИС ЕОП“;
 • Изготвяне на документации и създаване и структуриране на е-обществени поръчки, добавяне на екип, създаване на график и обособени позиции, попълване на обявления и решения в системата, обявяване, предоставяне на разяснения, промяна на условията и т.н.;
 • Провеждане на е-процедура в ЦАИС ЕОП. Поддържане на секция ,,График“, подпомагане при назначаване и добавяне на комисията в секцията „Екип на възложителя“;
 • Осигуряване на външни експерти с цел законосъобразно отваряне, проверка и оценка на оферти в „ЦАИС ЕОП“;
 • Приключване на електронната процедура в “ЦАИС ЕОП”. Изготвяне и публикуване на решенията на възложителя в системата и приключване на е-поръчката, архивиране в платформата и окомплектоване на досието.
 • Проверка на документите преди сключване на договора чрез „ЦАИС ЕОП“;
 • Осъществяване на постоянен мониторинг на информацията и спазването на срокове за изпращане на информация до АОП, РОП и ОВ на ЕС и публикуване на Профила на купувача в „ЦАИС ЕОП“ с оглед недопускане на нарушения;
 • Консултации по казуси свързани с обществените поръчки;
 • Процесуално представителство и правни съвети при обжалване на обществени поръчки и финансови корекции;
 • Осъществяване на одит на обществените поръчки;
 • Периодично обучение на място на служителите за работа с ЦАИС ЕОП и за законосъобразно възлагане на обществени поръчки.

ЗАЩО НИЕ СМЕ ПОДХОДЯЩИЯТ ИЗБОР ЗА ВАС?

Списание „ЗОП ПЛЮС“ е професионална медия и консултантска организация, която вече седем години предоставя на своите клиенти и абонати широк спектър от услуги по подпомагане на управлението на процесите по възлагане на обществени поръчки.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ по всички въпроси, свързани с настоящото предложение, може да получите на тел. 0879 279 180, на редакционната ни поща zopplus@gmail.com, както и на сайта zopplus.com.

Ангажирайте услугите на Вашия “ЗОП+ асистент по обществени поръчки”, осигурете си един наистина успешен старт на пътуването в неизследваните територии  на дигиталните обществени поръчки!

В очакване на ползотворно сътрудничество помежду ни, оставаме на Ваше разположение!

 

С УВАЖЕНИЕ,

ЕКИПЪТ НА СПИСАНИЕ „ЗОП ПЛЮС“ 

Файл с настоящата оферта може да свалите тук

Покажи повече

Свързани статии

error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си