СПЕЦИАЛНА ОФЕРТА: Абонирайте се в периода 1 ноември - 10 декември 2019 г. и ще получите 10% отстъпка от цената за годишен абонамент! Списание "ЗОП ПЛЮС" на Вашите услуги и през 2020 година!
Актуални обученияНовини

Представяме Ви новата ни услуга “Виртуален ЗОП+ асистент по електронни поръчки в ЦАИС ЕОП”

УВАЖАЕМИ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ,

Само няколко месеца ни делят до началото на 2020 г., когато поетапно съобразно графика на МС ще се реализира старта на задължителното електронно възлагане на обществени поръчки и поддържане на профил на купувача чрез централизираната платформа “ЦАИС ЕОП”. Всички в системата са наясно, че справянето с посочените предизвикателства изисква изграждане на изцяло нови умения за овладяване на променените правила и навлизащите технологични решения. В подобни моменти от решаващо значение е възможността да се използват услугите на външни консултанти, които могат да окажат компетентна подкрепа и да помогнат за разрешаването на конкретно възникнала ситуация или проблем. Именно такава експертна подкрепа получават нашите клиенти.

“ВИРТУАЛЕН ЗОП+ АСИСТЕНТ ПО Е-ПОРЪЧКИ В ЦАИС ЕОП”

КАКВО ВИ ПРЕДЛАГАМЕ?

СПЕЦИАЛИЗИРАНА услуга по цялостна подкрепа при работата в “ЦАИС ЕОП” и законосъобразното възлагане на обществени поръчки, осъществявана от нашите високо квалифицирани експерти.

Услугата “Виртуален ЗОП+ асистент по електронни поръчки” се изразява в следните дейности:

  • Помощ при регистрация и администриране на работата в платформата (заповеди, длъжностни характеристики, определяне на администратор на системата, определяне на роли и права в системата);
  • Актуализиране на вътрешните правила за управление на обществените поръчки съобразно новите нормативни изисквания;
  • Подпомагане на поддържането на профила на купувача чрез централизираната платформа “ЦАИС ЕОП”;
  • Цялостна подкрепа при подготовката, обявяването и възлагането на електронни обществени поръчки в „ЦАИС ЕОП“;
  • Изготвяне на документации, в т.ч. създаване и структуриране на електронна обществена поръчка, добавяне на екип, създаване на график и обособени позиции, попълване на обявления и решения в системата, обявяване, предоставяне на разяснения, промяна на условията, подписване с КЕП от възложителя и други;
  • Провеждането на електронна процедура в “ЦАИС ЕОП”, включващо: поддържане на секция „График“, подпомагане при назначаване на комисията, добавяне на назначената комисията в секция „Екип на възложителя“, осигуряване на външни експерти на сп. „ЗОП ПЛЮС“ и законосъобразно отваряне, проверка и оценка на оферти в „ЦАИС ЕОП“, оповестяване на протоколите, съобщенията и публичните заседания в профила на купувача в „ЦАИС ЕОП“;
  • Възлагане и приключване на електронната процедура в “ЦАИС ЕОП”. Изготвяне и публикуване на решение на възложителя в системата и приключване на електронната поръчка, нейното архивиране в платформата, окомплектоване на досието на обществената поръчка, осигуряване на документите по чл. 112 от ЗОП преди подписване на договора за обществената поръчка чрез „ЦАИС ЕОП“;
  • Осъществяване на постоянен мониторинг на информацията и спазването на законовите срокове за изпращане на информация до АОП, РОП и ОВ на ЕС, както и публикуване в Профила на купувача в „ЦАИС ЕОП“ с оглед недопускане на нарушения;
  • Осъществяване на одит на възлагателната дейност в „ЦАИС ЕОП“ и превенция за недопускане на нарушения;
  • Периодично обучение на служителите за работа с електронни обществени поръчки.

Освен горепосоченото, Вие получавате възможност и за осъществяване на консултации по конкретни въпроси, свързани с различните секции и раздели в “ЦАИС ЕОП” за периода на договора, което ще подпомогне Вашите служители да навлязат по-бързо в уменията да боравят с платформата сами.

Всички посочени помощни дейности ще се реализират дистанционно, като при сключен абонамент, възложителят следва да ни предостави права на консултант и достъп до своя профил в „ЦАИС ЕОП“, а ние от своя страна, съобразно конкретните изисквания и договорени задължения, ще подпомагаме дигиталната работа по възлагане на електронните обществени поръчки и организацията на работа в тази връзка.

Абонаментът за нашите услуги ще добави следните ползи във Вашите електронни обществени поръчки:
1. Плавно и без усилия да направите прехода към дигитално възлагане чрез централизираната платформа “ЦАИС ЕОП”, който следва да се реализира поетапно от началото на 2020 г., имайки на разположение нашата експертна подкрепа по управление и администриране на Вашата дейност в областта на обществените поръчки за времето на сключения между нас договор.
2. Да намалите риска от грешки и пропуски при новия начин на възлагане и участие в електронни поръчки и да подпомогнете Вашите служители в натрупването на критична маса от знания и умения за работа в средата на “ЦАИС ЕОП”.
3. Да си гарантирате законосъобразност и висока ефективност по целия път на електронната обществена поръчка – от първите до последните фази, задължителни за осъществяване чрез “ЦАИС ЕОП”.
4. Да намалите значително времевите и финансовите си разходи по навлизане в новия режим на възлагане, както и чувствително да облекчите и подпомогнете своите служители, ангажирани с работата по ЗОП.

В съответствие с настоящото предложение, възнаграждението за предоставяне на пълният пакет от дейности по услугата “Виртуален ЗОП+ асистент по електронни поръчки в ЦАИС ЕОП” е в размер на 2000 лв. месечно без ДДС.

ЗАЩО НИЕ СМЕ ПОДХОДЯЩИЯТ ИЗБОР ЗА ВАС?

Списание „ЗОП ПЛЮС“ е професионална медия и консултантска организация, която вече седем години предоставя на своите клиенти и абонати широк спектър от услуги по подпомагане управлението на процесите по възлагане на обществени поръчки, в т.ч. изготвяне и проверка на документации, правна помощ при обжалване на процедури или налагане на финансови корекции, консултиране при възлагане на обществени поръчки и много други.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ по всички въпроси, свързани с настоящото предложение, може да получите на тел. 0879 279 180 и на редакционната ни поща zopplus@gmail.com, както и на zopplus.com.

Ангажирайте услугите на Вашия “Виртуален ЗОП+ асистент по електронни поръчки в ЦАИС ЕОП”, осигурете си един наистина успешен старт на пътуването в неизследваните територии  на дигиталните обществените поръчки!

В очакване на ползотворно сътрудничество помежду ни, оставаме на Ваше разположение!

 

С УВАЖЕНИЕ,

ЕКИПЪТ НА СПИСАНИЕ „ЗОП ПЛЮС“ 

Файл с настоящата оферта може да свалите тук

Покажи повече

Свързани статии

error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си