Възползвайте се от ПРОМОЦИОНАЛНАТА ОФЕРТА за услугата "ЗОП+ Асистент" по обществени поръчки!
Новини

Обнародваха промяната в ЗОП, с която се отлага старта на ЦАИС ЕОП

Промяната в Закона за обществените поръчки (ЗОП), с която задължителното електронно възлагане чрез платформата ЦАИС ЕОП се отлага за догодина, вече е обнародвана. Това става ясно от съобщение на Портала за обществени поръчки, поддържан от АОП.

В кратката информация от ресорната агенция посочват, че с брой 83 от 22 октомври 2019 г. на Държавен вестник е обнародвана промяна в Закона за обществените поръчки, с която задължителното използване на Централизираната автоматизираната информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) ще става по график, приет с Постановление на Министерския съвет (ПМС).

От АОП правят важното уточнение, че в следващите два месеца предстои да бъде публикуван за обществено обсъждане проектът на ПМС, с който ще бъде утвърден въпросният график за въвеждане на задължителното електронно възлагане чрез ЦАИС ЕОП. Според по-рано оповестената информация, графикът трябва да бъде приет в срок до 15 януари 2020 г.

Запознати припомнят, че спешната редакция на ЗОП, с която бе ревизирано първоначалното решение задължителното електронно възлагане да започне от 1 ноември т.г., стана факт след необичаен законодателен похват. Както вече Ви информирахме, на 10 октомври Парлементът прие на второ четене поправки в Закона за пазарите на финансови инструменти, с които бяха вмъкнати и текстове за промяна в ЗОП. Именно с тях се правят промени в Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (обн. ДВ бр. 86 от 2018 г.), касаещи влизането в сила на разпоредбите относно първия етап от задължително възлагане в единната електронна платформа.

Като основен мотив за отлагането бе изтъкнато, че според първоначалните планове официалният старт на системата трябваше да се осъществи в последните два месеца на текущата година, през които предстои приключване на бюджетния период, а заедно с това и провеждане на местни избори. Отбелязано бе, че новоизбраните кметове като възложители на обществени поръчки и техните екипи ще трябва да се регистрират в новата платформа и да проучат нейните функционалности. Според вносителите от Министерски съвет, в тази обстановка е необходимо на новите градоначалници и подопечните им администрации да се даде време за запознаване с платформата и провеждане на необходимите обучения в тази връзка.

Наред с това, като допълнителен довод бе посочена слабата активност на възложителите, която се наблюдава в периода на тестване на платформата ЦАИС ЕОП – според оповестените данни, един месец преди предстоящото задължително използване едва около 1/3 от активно възлагащите са регистрирани в нея.

С цел минимизиране на рисковете от забавяне на поръчките и значителни затруднения при тяхното възлагане, както и с оглед осигуряване на плавно преминаване към изцяло електронен процес на възлагане, бе предложено използването на платформата да се организира поетапно, като Министерският съвет определи последователността, по която различни групи възложители ще я прилагат.

Според официалната позиция, новият подход ще даде възможност сравнително малък кръг от възложители да се окажат засегнати при евентуална нестабилност на платформата като отстраняването на грешките ще доведе до по-безпроблемно прилагане за останалите възложители. Независимо че паралелно за известно време ще съществуват два начина на възлагане, така според мотивите ще се ускори степента на подобряване на уменията за ползване на платформата по групи възложители и оказваната помощ ще бъде по-адекватна.

След всичко казано по въпроса, включително в мотивите на обнародваното изменение в ЗОП, остава надеждата, че в следващите месеци отговорните институции ще направят всичко възможно за избягване или минимизиране на директно и индиректно посочените сериозни рискове пред функционирането на ЦАИС ЕОП и задължителното възлагане чрез тази централизирана информационна система.

Източник: АОП

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си