Бъдете част от експертната общност на Списание ЗОП ПЛЮС и през 2021 г., поръчайте своя годишен абонамент още днес!

Анонси

Актуализираните функции на ЦАИС ЕОП главен акцент на предстоящите обучения по е-поръчки в София и Банско

Актуализираните функции на Централизираната автоматизираната информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) ще са главен акцент на предстоящите обучения на Списание „ЗОП ПЛЮС“ по възлагане на електронни обществени поръчки, които ще се проведат през ноември и декември в София и Банско.

Предвид очакваните дигитални предизвикателства за всички в Системата на обществените поръчки, във фокуса на следващите семинари ще бъде и използването на модулите „Подбор”, „Оценка”, „Профил на купувача”, както и други важни функционалности на „ЦАИС ЕОП“.

Припомняме, че на 29 октомври централизираната платформа за електронно възлагане бе актуализирана с оглед подобряване на нейните възможности и бизнес процесите. При това обновяване по-рано от първоначално предвиденото бе въведен модул „Профил на купувача“, с което се цели избягване на дублирането на информация на два различни интернет адреса и осигуряването на единна точка за достъп до цялото досие на дадена поръчка, съответно спестяването на време и ресурси за възложителите.

Както вече многократно бе оповестено, след 1 януари 2020 г. възложителите, определени по График, приет с Постановление на Министерския съвет, ще публикуват в РОП всички свои решения, издавани в хода на процедурите за възлагане на обществени поръчки. Така в РОП ще намерят място и разясненията, протоколите и докладите от работата на комисиите за провеждане на процедурите. Очаква се всички процедури, стартирани в националната платформа ЦАИС ЕОП, да се обособяват в отделни електронни преписки. От АОП обявиха, че по този начин по отношение на възложителите ще се приеме, че покриват изискванията за публикуването на информация в „Профил на купувача“.

Обновяването на семинарните програми е в изпълнение на трайния ни ангажимент за повишаване на квалификацията на експертите по обществени поръчки в страната, включително чрез повишаване на техните дигитални компетентности. За целта, в основата на всички наши обучителни събития ще продължи да стои изграждането на практически умения за дигитално възлагане и участие в процедури по ЗОП, което реализираме посредством интерактивно представяне на работата на Централизираната платформа чрез детайлизирани модули, разработени съобразно специфичните потребности както на възложители, така и на участници/изпълнители. Включете се и вие!

Повече за актуалните ни събития на 11-12 и 28-29 ноември и 12-13 декември в София, както и на 4-6 декември в Банско може да научите тук.

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си