Възползвайте се от ПРОМОЦИОНАЛНАТА ОФЕРТА за услугата "ЗОП+ Асистент" по обществени поръчки!
Новини

Обнародваха промените в ЗОП в последния ден на 2019 г., влизат в сила от 1 януари 2020 г.

В последния за календарната година бр. 102 от 31.12.2019 г. на Държавен вестник (ДВ), който излезе на 31.12, бе обнародван и Законът за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. Броят вече е наличен за сваляне и на Интернет страницата на Официалното издание на Република България.

Припомняме, че проектът за промени в ЗОП, оповестен в началото на  месец септември и одобрен от Правителството на 31.10.2019 г., бе приет от Народното събрание на второ четене на 18 декември. Според обявената информация, измененията са свързани предимно с процеса на поетапно въвеждане на електронно възлагане, което се реализира чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Прецизираните разпоредби на ЗОП отразяват спецификите на електронния процес и са предназначени да създадат нормативни предпоставки за използване на платформата.

Както обаче изрично напомниха от Агенцията по обществени поръчки, макар уредбата за електронното възлагане да се прилага съгласно приетия с ПМС № 332 / 13.12.2019 г. график за изпълнение на задължението за използване на ЦАИС ЕОП, част от разпоредбите на закона влизат в сила от 1 януари 2020 г. за всички възложители. Уточнението е свързано най-вече с актуализирането на праговете за прилагане на ЗОП, което се прави с обнародваните изменения на закона.

Тази промяна идва в отговор на актуализацията на праговете по директиви Директиви 2014/23/ЕС, 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС и 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, реализирана с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/1828 на Комисията, Делегиран Регламент (ЕС) 2019/1829 на Комисията и Делегиран Регламент (ЕС) 2019/1830 на Комисията. Със съответно решение новите европейски прагове, които са задължителни от началото на 2020 г., бяха приведени към националните валути на държавите-членки. Новите стойности, заложени в този ЗИДЗОП, са закръглени за по-голямо удобство.

Източник: ДВ, АОП, НСЕОП

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си