Бъдете част от общността за експертна подкрепа на Списание "ЗОП ПЛЮС" и през 2020 година! Абонирайте се още днес, за да сте онлайн с обществените поръчки!
Актуални обучения

Практическо обучение по ЗОП: КАК ДА УЧАСТВАМЕ В ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (20 март, 2020 г.)

Изисквания на ЗОП в сила от 01 януари 2020 г.

* ТЪРСЕНЕ НА БИЗНЕС ВЪЗМОЖНОСТИ *  ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ *

* РАБОТА С ЦАИС ЕОП *

Хотел “Централ” ****
гр. София, бул. “Христо Ботев” №52
20 март, 2020 г.

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ И ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ,

От 01 януари 2019 г. стартира задължителното електронно възлагане на обществени поръчки в Централизираната платформа на Агенцията по обществени поръчки ЦАИС ЕОП. За да подпомогнем електронния процес, организираме специализирано практическо обучение за участници в обществени поръчки. Обучението ще включи всички етапи от електронната подготовка и подаване  на оферти, обмен на информация с възложителя, искане на разяснения по условията на поръчката, обжалване, предоставяне на допълнителни документи и обосновки и други. Всичко това при съобразяване на новите моменти в нормативната уредба, съгласно ЗОП в сила от 01.01.2020 г. (обн. ДВ бр. 102/2019 г.) и предстоящите изменения в ППЗОП.

Вещи пътеводители по този не лек път на цялостна промяна на процесите по управление на обществените поръчки отново ще ни бъдат водещи експерти в областта на обществените поръчки, които да допринесат със своята експертиза за подготовката и професионалното израстване на всички участници чрез обмен на ноу-хау и активно споделяне на добри практики и работещи решения по ЗОП и ППЗОП.

За обучението са осигурени индивидуални компютри за участниците!

По време на тренинга всички участници ще влязат в системата ЦАИС ЕОП от собствени профили и ще бъдат обучени за подаване на оферти в реално време. За всеки участник, който не разполага със собствен профил и/или компютър, ще бъдат осигурени такива.

Очакваме Ви!

СВАЛИ ПОКАНА С ПРОГРАМА

АКЦЕНТИ НА СЪБИТИЕТО

Събитието ще се проведе интерактивно в реалната тестова среда на ЦАИС ЕОП. Ще бъдат представени презентации по проблематиката, наситени с примери от практиката, предвидено е и време за дискусии и практическа работа, които ще пренесат участниците в реалната атмосфера на работата по възлагане на обществени поръчки в централизираната платформа.

ПРАКТИКУМ ПО ЕЛЕКТРОННО ВЪЗЛАГАНЕ И УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ – „ЦАИС ЕОП“

  • Преглед и визуализация на основните функционалности на системата за електронно възлагане, обхват на системата и приложимата нормативна уредба, в сила от началото на 2020 г. Указания на АОП;
  • Помощ и регистрация в платформата като стопански субект – участник;
  • Как да търсим в системата необходимата информация и обществени поръчки, как да получаваме съобщения за стартирани обществени поръчки – организация на работата по участие;
  • Изисквания за работа с централизираната информационна система – КЕП, представители на стопански субекти, обвързаност на данните с Търговския регистър и Регистър БУЛСТАТ;
  • Практическа симулация на работа с ЦАИС ЕОП – преглед на документите по обществената поръчка и подаване на оферта – КЕП, повишено внимание по отделни елементи на изискванията и документацията, искане на разяснения чрез системата, възможности за еквивалентни решения по чл. 50 от ЗОП;
  • Подготовка на оферта в „ЦАИС ЕОП“. Доказване, доказване на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, предлагане на мерки за надеждност, попълване на еЕЕДОП в системата, предоставяне на допълнителни документи, доказване на съответствието с критериите за подбор за експерти, електронна кореспонденция между страните чрез ЦАИС ЕОП;
  • Декриптиране на офертата и ценовото предложение и период на отключване – загубване на ключа и други съществени моменти от процеса;
  • Обжалването на решения, действия и бездействия на възложителите.

КОМБИНИРАНА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП И ЕЛЕКТРОННИ ПОРЪЧКИ В ЦАИС ЕОП – МИСИЯТА ВЪЗМОЖНА!

ЛЕКТОРИ – ЕКСПЕРТИ по ЗОП и ЕЛЕКТРОННИ ПОРЪЧКИ в ЦАИС ЕОП

  • Ивайло Стоянов, юрист, гл. секретар на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки (НСЕОП). Работил е като началник на Отдел „Предварителен контрол” на АОП, вътрешен одитор в Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол и др.
  • Йордан Халаджов, зам.-председател на УС на НСЕОП, експерт по обществени поръчки с практически опит на централно и местно ниво. Работил е като главен експерт в Отдел „Предварителен контрол” на АОП.

ЗАПИСВАНЕ И УЧАСТИЕ

СТОЙНОСТТА за участие в еднодневното събитие е 195 лева крайна цена.

В цената е включена такса за участие, обяд, кафе-паузи, презентационни материали и др.

ОТСТЪПКИ за АБОНАТИ на сп. “ЗОП ПЛЮС” в размер на 20 лева на организация.

Всеки участник ще получи удостоверение за поддържащо обучение по чл. 140, ал. 1, т. 8 от ППЗОП.

За да потвърдите участието си, моля изпратете заявка свободен текст на zopplus@gmail.com, съдържаща информация за броя на служителите, име и длъжност, както и данни, необходими за фактура или използвайте електронната ни форма за записване по-долу.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

tel: 0879 279 180, e-mail: zopplus@gmail.com, web: www.zopplus.com

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

ПРОГРАМА

20 МАРТ /ПЕТЪК/

09.00 – 09.30 Регистрация на участниците

09.30 – 11.00 МОДУЛ „ПЛАТФОРМАТА ЦАИС ЕОП”

Организация на процеса по участие в обществените поръчки. Преглед и визуализация на основните функционалности на системата за електронно възлагане.

11.00 – 11.30 Кафе пауза

11.30 – 13.00 МОДУЛ „УЧАСТИЕ ЧРЕЗ ПЛАТФОРМАТА ЦАИС ЕОП”

Регистрация в платформата като стопански субект. Подаване на оферти чрез платформата ЦАИС ЕОП – искане на разяснение, отключване на оферта, работа с ЕЕДОП. Регистрация в платформата като стопански субект; Как да търсим в системата необходимата информация и обществени поръчки, как да получаваме съобщения за стартирани обществени поръчки – организация на работата по участие; Изисквания за работа с централизираната информационна система – КЕП, представители на стопански субекти, обвързаност на данните с Търговския регистър; Практическа симулация на работа с ЦАИС ЕОП – преглед на документите по обществената поръчка и подаване на оферта – КЕП, повишено внимание по отделни елементи на изискванията и документацията, искане на разяснения чрез системата, възможности за еквивалентни решения по чл. 50 от ЗОП, попълване на еЕЕДОП в системата, предоставяне на допълнителни документи и разяснения, доказване на съответствието с критериите за подбор за експерти, електронна кореспонденция между страните. Декриптиране на офертата, ценовото предложение и период на отключване – замяна при загубване на ключа и други ключови моменти от процеса.

13.00 – 14.00 Работен обяд в ресторанта на хотела

14.00 – 15.30 ПРАКТИЧЕСКИ МОДУЛ „ВЪЗЛАГАНЕ ЧРЕЗ ПЛАТФОРМАТА ЦАИС ЕОП”

Кореспонденция между страните и връчване на решения. Сключване на договор за обществена поръчка. Доказване на изискванията за лично състояние и критериите за подбор. Замяна и включване на подизпълнител. Промяна на договор за обществена поръчка. Замяна на трети лица и ключови експерти на изпълнителя. Обсъждане, дискусия и въпроси.

15.30 – 16.00 Кафе пауза

16.00 – 17.30 Актуална НОРМАТИВНА УРЕДБА с оглед последните промени в ЗОП и ППЗОП. Изисквания за лично състояние, критерии за подбор, залагане на ограничителни условия. Незаконосъобразни показатели за оценка. Нови правила относно методиките за оценка. Нови моменти при обжалването на решения, действия и бездействия на възложителите. Финална дискусия.

Ивайло Стоянов и Йордан Халаджов

18.00 Закриване на събитието

* Организаторите си запазват правото да извършват промени в програмата и определените лектори.

Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си