Заповядайте на някое от следващите ни обучения за изграждане на компетентности за електронно възлагане чрез платформата ЦАИС ЕОП, които ще се проведат на 11-13 март в Старосел, 20 март (специално за участници) и 9-10 април в София!
Анонси

Експертите по ЗОП призовават за активно участие в обсъждането на промените в ППЗОП

Апел за активно включване в обсъждането на промените в ППЗОП отправиха от Националното сдружение на експертите по обществени поръчки. Професионалната организация прикани всички ангажирани с материята на ЗОП да изразят позиция, като изпратят своето становище и предложения за редакции в нормативните текстове както до администриращите обществената консултация, така и до Сдружението на адрес nseop@nseop.org.

От НСЕОП припомнят, че от 7 февруари на Портала за обществени консултации е публикуван проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, приет с ПМС № 73 от 05.04.2016 г. С проекта на постановление се цели привеждане на подзаконовата нормативна уредба в съответствие с измененията и допълненията в ЗОП, в сила от 1 януари 2020 г. Прецизирането на разпоредбите е свързано с ползването на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Предложените промени засягат правилата за подаване на заявления и оферти, за работа на комисиите, за провеждане на процедурата конкурс за проект, както и при събирането на оферти с обява. Предоставена е също така повече яснота относно събираната информация за осъществяване на мониторинг на обществените поръчки за целите на изготвяне и изпращане на доклад до Европейската комисия. Обществената консултация се предвижда да приключи на 8 март 2020 г.

Професионалистите по ЗОП са категорични в убедеността си, че в този ключов за бъдещето на системата момент е изключително важно всички, които познават реалните предизвикателства на въвежданото електронно възлагане чрез платформата ЦАИС ЕОП, да проявят ангажираност и активен принос към протичащия процес на дигитална трансформация чрез израз на позиция. Всички заинтересовани лица се призовават да споделят своите наблюдения относно установените от тях неоптималности в нормативната уредба, управлението на процесите и функционирането на новоразработената централизирана софтуерна система.

От НСЕОП изказват предварителни благодарности на всички, които ще се отзоват на поканата и изразяват увереност, че само чрез активност и съвместни действия на професионалната общност може да се осъществи един наистина пълноценен преход към електронни обществени поръчки в България.

Освен като изпращате своите становища и предложения на посочения адрес, може да изразите своята позиция по проекта за промени в ППЗОП и като се включите в нашата онлайн анкета, посветена на темата. Бъдете активни, станете част от колективната дигитална трансформация на работата по ЗОП!

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си