Възползвайте се от ПРОМОЦИОНАЛНАТА ОФЕРТА за услугата "ЗОП+ Асистент" по обществени поръчки!
Анонси

Експертите по ЗОП призовават за активно участие в обсъждането на промените в ППЗОП

Апел за активно включване в обсъждането на промените в ППЗОП отправиха от Националното сдружение на експертите по обществени поръчки. Професионалната организация прикани всички ангажирани с материята на ЗОП да изразят позиция, като изпратят своето становище и предложения за редакции в нормативните текстове както до администриращите обществената консултация, така и до Сдружението на адрес nseop@nseop.org.

От НСЕОП припомнят, че от 7 февруари на Портала за обществени консултации е публикуван проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, приет с ПМС № 73 от 05.04.2016 г. С проекта на постановление се цели привеждане на подзаконовата нормативна уредба в съответствие с измененията и допълненията в ЗОП, в сила от 1 януари 2020 г. Прецизирането на разпоредбите е свързано с ползването на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Предложените промени засягат правилата за подаване на заявления и оферти, за работа на комисиите, за провеждане на процедурата конкурс за проект, както и при събирането на оферти с обява. Предоставена е също така повече яснота относно събираната информация за осъществяване на мониторинг на обществените поръчки за целите на изготвяне и изпращане на доклад до Европейската комисия. Обществената консултация се предвижда да приключи на 8 март 2020 г.

Професионалистите по ЗОП са категорични в убедеността си, че в този ключов за бъдещето на системата момент е изключително важно всички, които познават реалните предизвикателства на въвежданото електронно възлагане чрез платформата ЦАИС ЕОП, да проявят ангажираност и активен принос към протичащия процес на дигитална трансформация чрез израз на позиция. Всички заинтересовани лица се призовават да споделят своите наблюдения относно установените от тях неоптималности в нормативната уредба, управлението на процесите и функционирането на новоразработената централизирана софтуерна система.

От НСЕОП изказват предварителни благодарности на всички, които ще се отзоват на поканата и изразяват увереност, че само чрез активност и съвместни действия на професионалната общност може да се осъществи един наистина пълноценен преход към електронни обществени поръчки в България.

Освен като изпращате своите становища и предложения на посочения адрес, може да изразите своята позиция по проекта за промени в ППЗОП и като се включите в нашата онлайн анкета, посветена на темата. Бъдете активни, станете част от колективната дигитална трансформация на работата по ЗОП!

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си