За осигуряване на необходимата помощ в усложнената ситуация, до края на април Горещата телефонна линия 0700 20680 ще работи в подкрепа на всички експерти по обществени поръчки! Защото сме по-силни заедно!  
Анонси

В броя за февруари: Материал със свободен достъп, анализиращ първите поръчки в ЦАИС ЕОП, ни подготвя за електронното възлагане

Началото на настоящата 2020 г. бележи едно от най-значимите събития в Системата на обществените поръчки в България – стартът на задължителното електронно възлагане на обществени поръчки чрез централизираната платформа ЦАИС ЕОП.

Макар официалният старт на дигиталната трансформация при поръчките да бе даден още с идването на календарната година, доколкото първите стъпки бяха направени само от малка “представителна извадка” от възложители, и то такива с по-голям опит и предполага се експертиза при възлагането, истинският “стрес тест” за Системата на обществените поръчки ще се случи едва след 1 април. Тогава, съвсем не на шега, електронните поръчки в “ЦАИС ЕОП” ще станат (почти) безалтернативен начин за разходване на обществени средства за всички задължени по ЗОП субекти.

Този дигитален праг в управлението на възлагателните процеси, за който повече се говореше и по-малко се правеше години наред, по всеобщи очаквания трябва да ни донесе редица ползи. Като повече публичност и прозрачност, по-малко съмнения за корупция, по-ниски нива на формализъм и бумащина, намаляване на административните и транзакционни разходи при възлагането на обществените поръчки, повишена икономическа ефективност, в т.ч. благодарение на подобрен достъп до пазара на поръчки за малки и средни предприятия и др.

Всички обаче сме наясно, че дори посочените благоприятни ефекти да са вероятни в средносрочен и дългосрочен план, тяхното случване задължително ще премине през първоначален период на учене, пълен с множество предизвикателства. И само от това как всички ние ще се справям с тях ще зависи дали и кога действително ще можем да черпим от “плодовете” на новия начин на работа по ЗОП.

За да бъде извършена пълноценна подготовка за промяната, отговорните институции извършиха серия от промени в ЗОП. Броени седмици преди 1 април изменения и допълнения ще претърпи и ППЗОП – общественото обсъждане на проекта на ПМС за редакция в ППЗОП вече е в ход и се очаква да завърши на не по-малко знаковата дата 8 март. С това се смята, че ще може да приключи подготовка на нормативната основа за въвеждане на електронно възлагане.

Първите впечатления от представения проект обаче като че не оправдаха всички закономерно високи очаквания на професионалната общност за намиране на законодателни решения за вече очерталите се проблеми при електронното възлагане чрез “ЦАИС ЕОП”. Самата софтуерна платформа, чието разработване продължава и в момента, също показва редица “възможности за усъвършенстване”.

Именно за да допринесем за справяне с многобройните предизвикателства на предстоящия същински етап на дигиталния преход, за водещ материал на броя избрахме анализ на първите резултати от задължителното възлагане на е-поръчки. В текста на нашия водещ експерт г-н Ивайло Стоянов се прави обзор на първоначалнитеите опити за използване на платформата “ЦАИС ЕОП” с цел набелязване на основните проблеми пред електронния възлагателен процес. Убедено вярваме, че чрез представеното в материала открито и обективно назоваване на очерталите се “тесни места” в реформите на родна почва, а и чрез предложените начини за тяхното преодоляване, ще бъде даден съществен принос за подготвеността на всички експерти по материята.

Важно място в броя е запазено и за продължението на прегледа на юриспруденцията на Върховния административен съд по отношение спазването на основните принципи на възлагане, вещо представен ни от д-р Полина Цокова.

На страниците ни се завръща и любимата на всеки експерт рубрика с въпроси и отговори от практиката по прилагане не закона.

Приятно и ползотворно четене!

Предвид извънредната ситуация, в израз на подкрепа към всички експерти по ЗОП, от Списание „ЗОП ПЛЮС“ публикуваме за свободно ползване поместената във февруарския брой на списанието статия на г-н Ивайло Стоянов, посветена на възлагането чрез платформата ЦАИС ЕОП!

Повече за това как да се абонирате за Списание „ЗОП ПЛЮС“ може да научите тук.

Покажи повече

Свързани статии

error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си