За осигуряване на необходимата помощ в усложнената ситуация, до края на април Горещата телефонна линия 0700 20680 ще работи в подкрепа на всички експерти по обществени поръчки! Защото сме по-силни заедно!  
Новини

Незабавно преминаване към възлагане само чрез ЦАИС ЕОП предлага НСЕОП

От Националното сдружение по обществени поръчки (НСЕОП) обявиха, че настояват централизираната платформа ЦАИС ЕОП незабавно да бъде въведена в задължителна употреба за всички възложители.

От професионалната организация на експертите по ЗОП са убедени, че с това действие не само ще се допринесе за ограничаване разпространението на COVID-19, но и ще се осигури максимално ефективно с оглед настоящата ситуация осъществяване на възлагателната дейност на всички задължени по ЗОП субекти, в т.ч. административни органи с ключова роля за защитата на публичния интерес и националната сигурност.

Призив към отговорните институции е включен и в позицията на Сдружението за извънредни мерки в Системата на обществените поръчки, адресирана до МФ и АОП.

Според НСЕОП, предложението за неотложно преминаване към изцяло електронен режим на възлагане звучи особено актуално на фона на днешното редовно заседание на Министерския съвет, на което всички обсъждания по дневния ред, включващ и разглеждане на проекта за промени в ППЗОП, ще се осъществят дистанционно чрез видеоконферентна връзка.

От Сдружението държат да поставят на спешно обсъждане посочения въпрос и поради разпространяващите се слухове за поредно отлагане на началото на общото задължение за използване на ЦАИС, заложено в графика, приет с ПМС №332/13.12.2019 г.

Експертите изразяват категорична позиция, че при наличието на вече функционираща система за електронно възлагане, подобно отлагане би било контрапродуктивно и несъответно както на политиките в областта на обществените поръчки, така и на вече предприетите широки мерки за насърчаване на дистанционната комуникация и взаимодействие с и в администрацията със средствата на информационните и телекомуникационните технологии.

Вместо панически да се избягва осъществяването на отдавна оповестената и дълго подготвяна дигитална трансформация при поръчките, от НСЕОП намират за най-далновидно и отговорно да се направи всички необходимо за бързото отстраняване на неоптималностите в наличните функционалности на системата ЦАИС ЕОП, което да позволи оптималното ѝ използване в най-кратките възможни срокове.

Във връзка с направеното предложение, от НСЕОП изразяват готовност безвъзмездно да подпомогнат Агенцията по обществени поръчки с експертна подкрепа по отстраняване на проблемите в платформата. Експертите обявяват, че същите вече са били надлежно описани както в писма до ресорните институции, така и в становището, изразено в рамките на общественото обсъждане на проекта на ПМС за изменение и допълнение на ППЗОП.

От страна на професионалната организация е изразена увереност, че със съвместни усилия е възможно да бъде осъществен един своевременен, максимално ефективен и безпроблемен преход към електронно възлагане. Което особено предвид усложнената обстановка в момента би било полезно не само за Системата на електронните поръчки, но и за държавата като цяло.

Източник: НСЕОП

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си