За осигуряване на необходимата помощ в усложнената ситуация, до края на април Горещата телефонна линия 0700 20680 ще работи в подкрепа на всички експерти по обществени поръчки! Защото сме по-силни заедно!  
Новини

Парламентът ратифицира споразумението за съвместни медицински поръчки в ЕС, актът вече е обнародван (обновена)

На 20 март 2020 г. Народното събрание прие на второ четене Законът за ратифицирането на Рамковото споразумение за съвместно възлагане на обществени поръчки при мерки за медицинско противодействие. Това споразумение позволява България съвместно с други държави от ЕС да провежда тръжни процедури за противовирусни препарати, ваксини и др.

Международният договор е изготвен по инициатива на Европейската комисия в резултат на дискусии в Комитета по здравна сигурност. Идеята е била продиктувана от затрудненията на част от държавите членки (в т.ч. България) по време на предходна грипна пандемия да осигуряват антивирусни средства и пандемични ваксини за населението си.

Припомняме, че Рамковото споразумение за съвместно възлагане на обществени поръчки при мерки за медицинско противодействие беше одобрено на заседанието на Министерския съвет, проведено на 13 март 2019 г. Съгласно чл. 49, ал. 3 от споразумението подписването му от присъединяваща се държава означава, че тя приема безусловно всички негови разпоредби, както и всички решения, които са вече одобрени от Комисията и Управляващия комитет по Рамковото споразумение.

Рамковото споразумение не ограничава присъединилите се държави да провеждат обществени поръчки със сходен, а дори и идентичен предмет, или да договарят със същите контрагенти/производители/изпълнители, които участват в обществената поръчка на страните по Рамковото споразумение. Поради това България ще взема решение за участие в конкретна процедура за съвместно възлагане самостоятелно и за всеки отделен случай.

Налице е и възможност да бъдат преразпределени вече заявени количества в обществена поръчка, в която дадена държава не е участвала, като за целта тази държава има възможност да подпише споразумение с друга държава от обвързалите се с посочената международна договореност. До момента са стартирани няколко тръжни процедури за доставка на медицински мерки за противодействие, като последните три все още са отворени за участие от страни по Рамковото споразумение, включително и новоприсъединили се страни, каквато е България.

Основание за ратификацията на Рамковото споразумение представлява чл. 85, ал. 1, т. 5 и ал. 7 от Конституцията на Република България. Разпоредбата се отнася за случаите на международни договори, чието съдържание изисква съгласие на Народното събрание с встъпването на страната ни като договаряща се държава. Рамковото споразумение ще осигури възможност България да участва и в нови тръжни процедури, като същевременно си запазва правото да предприеме действия и самостоятелно, извън съвместното възлагане.

По мнение на българското правителство участието на България в механизмите, създадени по Рамковото споразумение, би осигурило по-добър достъп на страната до необходимите ваксини, серуми, диагностикуми, консумативи и др. при възможно най-добри търговски условия и въпреки ситуация на недостиг. В мотивите към законопроекта са описани отрицателните последици, които се цели да се предотвратят с присъединяването на страната ни към споразумението.

По мнение на експертите от Министерството на здравеопазването с включването на България към договарящите държави се избягва затруднението нейни представители самостоятелно и поотделно да преговарят с търговци и производители. Предотвратява се и друг риск – поради ограничено предлагане в случай на криза договорените от дадена държава условия не биха били оптимални с оглед на цена, качество, срокове на доставка и продължителност на предоставената търговска гаранция, валидни за група от държави.

Рамковото споразумение бе обнародвано в извънредния бр. 26 на „Държавен вестник“ от 22.03.2020 г., с което се постига ефектът, който имат по Конституция клаузите на влезлите в сила и публикувани международни договори, изразяващ се в предимство пред нормите на вътрешното ни право при евентуална колизия.

Източник: НС, МС

Министър Кирил Ананиев и еврокомисаря европейският комисар по здравеопазване и безопасност на храните Витянис Андрюкайтис подписаха Рамковото споразумение за съвместни обществени поръчки за осигуряване на мерки за медицинско противодействие на 14 юни 2019 г. в Люксембург

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си