Бъдете част от експертната общност на Списание ЗОП ПЛЮС и през 2021 г., поръчайте своя годишен абонамент още днес!

Новини

АОП обнови инструкцията за оповестяване в ЦАИС ЕОП на поръчки за борсови доставки

Агенцията по обществени поръчки (АОП) обнови Инструкцията относно начина за оповестяване възлагането на обществени поръчки за доставка на стоки, които се търгуват на стокова борса в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Това става ясно от информация, публикувана на Интернет страницата на Агенцията.

Описаният подход в обновения методически документ е приложим за всички процедури без обявление, за които не се подават оферти в ЦАИС ЕОП. Информация за съдържанието му е достъпна на Портала за обществени поръчки в секция „ЦАИС ЕОП – Актуално“.

От съдържанието на инструкцията научаваме, че възлагането на поръчки от посочения вид се оповестява в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ в няколко стъпки.

Първата стъпка предполага възложителят да избере съответната процедура, въз основа на която се сключва „борсовата сделка“. Тук възможностите са пет, в зависимост от вида на възложителя и стойността на обществената поръчка.

Следващата стъпка се отнася до действията на „отговорното лице“ за поръчката. Това лице попълва в секция „Параметри“ относимата към нея информация, проверява определени настройки и задава крайна дата и час на „Подаване на заявления/оферти“.

Служителят трябва да се съобрази с особеностите на възлагането – предвид целта да се сключи „борсова сделка“, като отразява актуалната информация в секция „Изисквания“.

От АОП отбелязват като важна особеност, че при попълването на данните в секция „Лица, проявили интерес“ не бива да се изпращат покани към стопанските субекти, тъй като офертите не се подават в ЦАИС ЕОП.

Самостоятелна, трета по ред стъпка, е издаването на решение на възложителя. В случая решението по чл. 22, ал. 1 от ЗОП се попълва, подписва и публикува от секция „Обявления и решения“.

В инструкцията е отделено място и на действията, които се извършват, след като се определят условията на поръчката и тя е на път да бъде финализирана. След сключване на договор по конкретната поръчка, отговорното лице е необходимо да създаде нова роля към поръчката с конкретно посочено наименование и да добави себе си към тази роля.

Указания са отправени и за това как да се смени статуса на поръчката на „Избран изпълнител“. От АОП напомнят, че отговорното лице следва да публикува и съответното обявление за възложена поръчка през „Обявления и решения“, като попълни данните за избрания изпълнител.

Остава валидно и задължението за публикуване на „Обявление за приключване на договор за обществена поръчка“.

В заключение, в инструкцията е включена забележка, че описаният подход е приложим за всички процедури без обявление, за които не се подават оферти в ЦАИС ЕОП.

Източник: АОП

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си