Възползвайте се от ПРОМОЦИОНАЛНАТА ОФЕРТА за услугата "ЗОП+ Асистент" по обществени поръчки!
Новини

ЕК с насоки за прилагане на правилата за обществени поръчки в извънредната ситуация

В свое съобщение от 1 април, Европейската комисия оповести насоки относно прилагането на нормативната уредба за обществените поръчки в извънредната ситуация, породена от кризата с COVID-19.

В документа от институцията на ЕС се разясняват всички възможности за гъвкавост, заложени в нормативната уредба на Съюза за обществените поръчки, които могат да бъдат използвани във връзка с извънредната ситуация, породена от разрасналата се епидемия.

От Комисията напомнят, че законодателството на ЕС вече предоставя на възложителите на обществени поръчки в държавите членки множество решения за бързо задоволяване на неотложни нужди, като например закупуване на лични предпазни средства, лекарства и апарати за вентилация, които да бъдат осигурени за нуждаещите се възможно най-бързо.

Комисарят Бретон, отговарящ за вътрешния пазар, заяви в тази връзка: „Възложителите на обществени поръчки са подложени на огромен натиск в настоящата извънредна ситуация, за да гарантират наличието на лични предпазни средства като маски за лице и предпазни ръкавици, животоспасяващи апарати за вентилация и други медицински консумативи за всички, които работят неуморно в условията на настоящата криза. Искам да им помогна, като им обясня подробно всички възможности за гъвкавост и решения, заложени в нормативната рамка на ЕС за обществените поръчки, с цел бързо закупуване на такива консумативи“.

„Настоящата криза, предизвикана от коронавируса, представлява крайно неотложно и непредвидено обстоятелство — и именно за такава ситуация нашите европейски правила предоставят възможност на възложителите на обществени поръчки при необходимост да купуват в рамките на дни, дори часове. Призовавам всички възложители на обществени поръчки да използват в пълна степен тези възможности за гъвкавост и да не се колебаят да поискат допълнителни насоки от Комисията, ако е необходимо“, допълва Бретон.

В насоките са посочени вариантите за постигане на необходимите гъвкавост и бързина, предвидени в законодателството на ЕС. В тях се прави преглед на процедурните възможности за възлагане на обществени поръчки, с който разполагат възложителите в ситуация като настоящата – същите варират от значително съкращаване на приложимите в общия случай срокове (използването на т.нар. „ускорена“ открита или ограничена процедура) до провеждане на процедура без предварително публикуване на обявление, при крайно неотложните обстоятелства, свързани с борбата с коронавируса.

В документа на ЕК се разяснява също така как в тази ситуация на недостиг на основни консумативи възложителите на обществени поръчки биха могли да открият алтернативни решения и начини за взаимодействие с пазара.

Като допълнителен инструмент държавите членки се насърчават да възлагат обществени поръчки съвместно и да се възползват от инициативите на Комисията за съвместно възлагане на обществени поръчки.

С насоките, налични на български, може да се запознаете тук. Същите са достъпни и на Портала за обществени поръчки в меню „Методология“, „Насоки, ръководства и указания на ЕК“.

Източник: ЕК, БСК

 

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си