Възползвайте се от ПРОМОЦИОНАЛНАТА ОФЕРТА за услугата "ЗОП+ Асистент" по обществени поръчки!
Новини

От АОП разясниха промените в сроковете и при възлагане чрез събиране на оферти с обява

Дали в продължение на интензивната си методическа дейност във връзка с прилагане на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г (ЗМДВИП), или като отговор на множество критични реакции в експертните среди, от Агенцията по обществени поръчки излязоха с поредно разяснение по темата.

Новият обяснителен документ от поредицата, посветена на ЗМДВИП, е под номер МУ-7/22.04.2020 г. и този път коментира промяната на срока за получаване на оферти при възлагане на поръчки с публикуване на обява за събиране на оферти по реда на чл. 187 от ЗОП във връзка с обявеното извънредно положение в страната.

В указанието се подчертава, че законът за извънредните мерки не прави разграничение между обществените поръчки, съобразно тяхната стойност и реда за възлагане. Затова от АОП уверяват, че при възлагане на поръчки чрез събиране на оферти с обява аналогично са приложими принципните положения, разяснени в МУ-5/14.04.2020 г. и МУ-6/16.04.2020 г.

Като продължение на горното се сочи, че действията, извършени в периода от 13.03.2020 г. до влизане в сила на промените в ЗМДВИП запазват силата си, а ако не са извършвани действия следва да се счита, че срокът е спрян и трябва да бъде възобновен по силата на закона, считано от 17.04.2020 г.

Предвид кратките срокове при облекчения ред за възлагане на поръчки на ниски стойности, от АОП отправят препоръка срокът да бъде възобновен в пълен размер. Все пак се уточнява, че предвид множеството последователни празнични дни, при определянето на новия срок по преценка на възложителя може да се посочи и по-дълъг от първоначално определения.

В потвърждение на указанията в документа МУ-4/09.04.2020 г., експертите от ресорната институция припомнят, че правното основание за промяна в срока е § 13, ал. 1 от Заключителните разпоредби на ЗИДЗМДВИП. Доколкото обаче то не произтича от ЗОП и липсва изрична уредба, според становището на АОП е необходимо да се намери подходящо средство за оповестяване на новите срокове.

С оглед на посоченото, в указанието се отбелязва, че с § 12 от ЗМДВИП задължението на възложителите, които по график трябва да прилагат платформата от 01.04.2020 г. се отлага до един месец от отмяната на извънредното положение. В съответствие с разпоредбата на същия параграф, до тази дата те следва да прилагат нормативната уредба в ЗОП и ППЗОП до 01.11.2019 г. В тази връзка за определяне на новия срок за подаване на оферти би могло да се използва информацията по образец по чл. 96, ал. 2 от ППЗОП в редакцията в сила до 01.11.2019 г.

От Агенцията коментират и това, че за обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, обявени чрез платформата, е предвидена функционалност, която позволява промяна в обявените срокове. Както става ясно, техническата реализация на промените е описана в т. 5.2.4.3.2. от Ръководство на възложителя.

И в двата случая би могло да се публикува и съобщение, в което да се уточнят причините за промяната, завършва поредното методическо указание на АОП по прилагане на ЗМДВИП.

Указанието, което е достъпно на Портала за обществени поръчки в секция „Методология“ в подстраница „Методически указания“, може да видите тук.

Източник: АОП

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си