Бъдете част от експертната общност на Списание ЗОП ПЛЮС и през 2021 г., поръчайте своя годишен абонамент още днес!

Новини

АОП разясниха попълването на оферти в ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки (АОП) излезе с инструкция за подписването на оферти чрез ЦАИС ЕОП. Това става ясно от анонс в Портала за обществени поръчки (ПОП).

Документът разяснява на икономическите оператори, участващи в процедури по ЗОП, как се реализира  последователността от действия по подписване на заявление/оферта от повече от един представляващ стопанския субект.

Видно от документа, участникът първо добавят в секция „Служители“ представляващите, които е необходимо да подпишат заявлението/офертата. След това всеки представляващ достъпва секция „Подаване на оферти“ в работното пространство на поръчката и прилага генерирания от системата ключ за конкретната поръчка. След достъпване на заявлението/офертата, се преминава към подписване чрез избор на бутона „Подай“.

След това системата показва модална карта със структурата на заявлението/офертата. Прилагането на Квалифициран електронен подпис се извършва чрез избор на бутона „Подпиши“. След като се увери, че заявлението/офертата е подписано/а, подписващият затваря модалната карта. Тази последователност от действия трябва да бъде изпълнена от всеки представляващ, който подписва офертата.

С инструкцията, която е достъпна на ПОП в секция „ЦАИС ЕОП – Актуално“, може да се запознаете тук.

Източник: АОП

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си