Възползвайте се от ПРОМОЦИОНАЛНАТА ОФЕРТА за услугата "ЗОП+ Асистент" по обществени поръчки!
Новини

Модулът „Електронен магазин“ вече е наличен в тестовата версия на ЦАИС ЕОП

Модул „Електронен магазин (e-Shop)“, включен във втория етап за въвеждане на модули за постигане на пълна функционалност на Системата е наличен в тестовата среда на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Това съобщиха от Агенцията по обществени поръчки.

Припомняме, че съгласно техническата спецификация на ЦАИС ЕОП, модулът „Електронен магазин“ трябва да позволява на регистрирани лица да въвеждат информация за предлагани стоки и услуги в структуриран, предварително дефиниран вид, a на възложителите – бързо и лесно да търсят стоки/услуги в каталозите, да създават документи с изисквания, да правят сравнения по набор от параметри за стоки/услуги със сходно предназначение, да правят запитване за наличности и да отправят заявки.

Модулът e-Shop използва модула „Електронен каталог“ по отношение на ограниченията, организация и структура на данните и електронен формат. При дефинирането на стоките и услугите следва да се използват кодовете от ОТР. Електронният магазин следва да е организиран така, че да дава възможност на участващите в него лица по всяко време да включват, изменят и заличават данни. Каталогът трябва да може да поддържа допълнителна информация (отстъпки при по-големи количества,запитване за количества на склад и др.). При необходимост следва да се осъществи връзка с модул „Обмен на информация в хода на процедурата“ и да се даде възможност за размяна на допълнителна информация и разяснения.

Модулът e-Shop трябва:

  • да осъществява автоматична проверка върху данни, когато е възможно;
  • да дава възможност за работа с електронните каталози извън Системата (off-linе), чрез импорт и експорт в стандартизирани формати (xls, xlsx, csv).

При вече уточнени условия, възложителят изпраща електронна заявка. Чрез възможностите на модула се проследява и потвърждава изпълнението на заявката (количества, качествени показатели и срокове). Информацията, генерирана в платформата относно изпълнението на заявката, се използва като необходимо условие за целите на електронно фактуриране и плащане.

Източник: АОП

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си