Възползвайте се от ПРОМОЦИОНАЛНАТА ОФЕРТА за услугата "ЗОП+ Асистент" по обществени поръчки!
Новини

От АОП допълниха инструкцията за публикуване на кориджендум в ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки допълни публикуваната Инструкция относно оповестяване на промени в публикувана обществена поръчка в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) чрез обявление за изменение или допълнителна информация (познато и като „кориджендум“).

След актуализацията в помощния документ е указан и начина за удължаване на срока за подаване на оферти в ЦАИС ЕОП, в случай че в първоначално определения срок няма постъпили заявления/оферти или е получено само едно заявление/оферта.

В тази връзка се уточнява, че съгласно чл. 100, ал. 12, т. 1 от ЗОП, възложителят може да удължи обявените срокове в процедурата, когато в първоначално определения срок няма постъпили заявления или оферти, или е получено само едно заявление или оферта.

От ресорната Агенция обясняват, че удължаването на срока за подаване на заявления/оферти се реализира в следните стъпки:

  • След изтичане на срока за подаване на заявления/оферти, в секция „Оферти“ се визуализира броя на кандидатите/участниците, подали заявления/оферти.
  • С настъпване на датата и часа за отваряне на заявленията/офертите, се появява бутон „Декриптирайте съдържанието“.
  • В случай че няма подадени заявления/оферти, хранилището е празно, бутон „Декриптирайте съдържанието“ не се появява, а в Системата се визуализира информация, че няма подадени заявления/оферти.

Изрично се подчертава, че ако възложителят вземе решение за удължаване на срока за подаване на заявления/оферти на основание чл. 100, ал. 12, т. 1 от ЗОП, председателят на оценителната комисия НЕ трябва да натиска бутон „Декриптирайте съдържанието“ (т.е. НЕ трябва да декриптира заявлението/офертата на кандидата/участника).

От АОП обръщат внимание, че удължаването на срока за подаване на заявления/оферти се реализира аналогично на посочено в т. 1 – 8. След публикуването на обявлението за изменение или допълнителна информация и решението за одобряването му, статусът на поръчката се променя от „Отваряне на заявления/оферти“ на „Подаване на заявления/оферти“.

С инструкцията, която е достъпна на Портала за обществени поръчки в секция „ЦАИС ЕОП – Актуално“, може да се запознаете тук.

Източник: АОП

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си