Бъдете част от експертната общност на Списание ЗОП ПЛЮС и през 2021 г., поръчайте своя годишен абонамент още днес!

Новини

КЗК: Връчването на решение за прекратяване по процедура с участници само в ЦАИС ЕОП

Връчването на решение за прекратяване по процедура с участници става само в ЦАИС ЕОП. В това са категорични от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) в своята практика по ЗОП.

Както става ясно от диспозитива на Определение № 471 от 11.06.2020 г. по преписка № КЗК-306/13.05.2020 г. на КЗК, връчването на решение за прекратяване в процедура, по която има участници (лица с правен интерес от оспорването му), се извършва единствено чрез публикуването му по партидата на обществената поръчка в ЦАИС ЕОП.

Видно от мотивите по въпросното определение, КЗК приема, че срокът за обжалването на този акт  на възложителя започва да тече от момента на публикуването му по партидата на обществената поръчка в ЦАИС ЕОП, съгласно разпоредбата на чл. 9к, ал. 1 от ППЗОП. С други думи, всички участници следва да се считат за уведомени за решението от момента на публикуването на акта, като именно от този момент започва да тече законоустановеният 10-дневен срок за обжалването му.

В допълнение следва да се отбележи, че Платформата уведомява със съобщение участниците за наличието на нова публикация на Профила на купувача за конкретната процедура, в т.ч. и в случаите когато е публикувано решението за прекратяване (бележка Редакция сп. ЗОП ПЛЮС).

Покажи повече

Свързани статии

error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си