Възползвайте се от ПРОМОЦИОНАЛНАТА ОФЕРТА за услугата "ЗОП+ Асистент" по обществени поръчки!
Анонси

С много практика и казуси в реално време протича националният семинар по е-поръчки на Списание ЗОП ПЛЮС

При засилен интерес от експерти по обществени поръчки от цялата страна протича присъственото практическо обучение на Списание „ЗОП ПЛЮС“ в к.к. Слънчев бряг. Събитието, посветено на новите предизвикателства при електронните поръчки, се провежда от 16 до 18 септември в предразполагащата морска атмосфера на Hotel RIU Helios Paradise.

Националният семинар отбелязва новото електронно начало при възлагането на обществени поръчки в централизираната платформа „ЦАИС ЕОП“ и дава възможност за широка професионална дискусия и споделяне на опит по наболелите актуални въпроси на „дигиталната“ практика по ЗОП и най-ефективните начини за тяхното разрешаване.

По традиция, главен акцент на обучението е усвояването на практически умения за дигитално възлагане и участие в процедури по ЗОП посредством интерактивно представяне на работата в „ЦАИС ЕОП“ с детайлизирани модули, предназначени както за участници, така и за възложители.

В потвърждение, като отговор на високата динамика, характерна за работата в електронна среда, освен представяне на работните процесите в ЦАИС ЕОП, в хода на семинара в реално време се разрешават и казуси, представени ото колеги както на живо, така и онлайн.

Така например, обект на обсъждане стана питане, отправено чрез експертна дискусионна група във Фейсбук. В него се отбелязва, че в рамките на вчерашният ден (16.09) е бил крайният срок за представяне на обосновка на участник, който чрез съобщение в платформата информирал възложителя, че предвид техническите проблеми в работата на ЦАИС ЕОП не може да прикачи файла и го е изпратил на мейла за контакт. При това положение се поставя въпроса за възможните начини за преодоляване на евентуалните затруднения, които могат да се породят предвид липсата на основание за удължаване на срока за обосновката, ако от страна на АОП не оповестят официално за прекъсване в работата на платформата.

В отговор лекторите своевременно коментираха, че след като обосновката вече е бела изпратена на възложителя, макар и извън ЦАИС ЕОП, то това обстоятелство следва да бъде описано в протокола за работа на комисията и да обосновката да бъде оценена относно наличие на обстоятелства по чл. 72, ал. 2 от ЗОП, а не да бъде даван нов срок за обосновка.

След проведена дискусия в реално време с участниците в семинара, бе постигнат консенсус, че комисията следва да изпрати и официално запитване до АОП, дали е налице срив в профила на конкретния участник, в резултат на който същият е бил в обективна невъзможност да спази преклузивните срокове, напр. по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чл. 61, ал. 3 от ППЗОП, чл. 54, ал. 9 от ППЗОП.

 

Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си