Нека заедно да бъдем по-успешни в обществените поръчки и през 2022 г., поръчайте своя годишен абонамент за Списание ЗОП ПЛЮС още днес!

Новини

Честит празник на българската община!

Поздравяваме всички работещи в общинската администрация с Деня на българската община – 12 октомври!

На всички колеги в общински структури, и специално на експертите по обществени поръчки, пожелаваме всеотдайност, отговорност и професионализъм при изпълнение на мисията им да съдействат и допринасят за общото дело по осигуряване на благосъстоянието и просперитета на местните общности в България.

Припомняме, че традицията да се отбелязва този ден датира от 1998 година, когато делегатите на общото събрание на Национално сдружение на общините вземат решение отбелязването на Деня на българската община да бъде именно на 12 октомври. На тази дата през 1882 г. в брой 117 на Държавен вестник е публикуван Закон за общините и градското управление. Това е първият законодателен акт, който регламентира дейността на общинските съвети, на кметовете и техните помощници.

Българската община играе важна роля през различните исторически периоди от развитието на държавата. Идеята за установяване и разгръщане на местното самоуправление е заложена още в първата демократична Конституция на самостоятелната българска държава – Търновската, приета на 16 април 1879 г. Глава 1, чл. 3 – „Територията административно се дели на окръжия, околии и общини.“

През 1991 г. в новата Конституция в чл. 1, ал. 2 е записано, че „Република България е единна държава с местно самоуправление“, а чл. 136 определя общината, като „основна административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление“.

Традиционно, в навечерието на Деня на българската община, НСОРБ организира поредица от инициативи. Тази вечер на тържествена церемония в резиденция „Бояна“ в тесен кръг ще бъдат връчени Годишните награди на НСОРБ и Европейския етикет за иновации и добро управление на местно ниво 2020 – 2022 г.

За първи път НСОРБ присъжда и почетна награда „Протегната ръка“ на личности, дали пример със своите действия или инициативи, как индивидуалните усилия на всеки са важни за общността. НСОРБ ще връчи и награди в категориите „Партньор на общините“, „Общински инвеститор“ и „Принос в развитието на местното самоуправление“ на дружества, неправителствени организации, личности и общини с изявени постижения през отминалата година.

В рамките на церемонията 23 общини ще получат Европейския етикет за иновации и добро управление на местно ниво 2020 – 2022 г., който се присъжда от 2007 г. по инициатива на Съвета на Европа.

 

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker