Бъдете част от експертната общност на Списание ЗОП ПЛЮС и през 2021 г., поръчайте своя годишен абонамент още днес!

Новини

АОП с инструкция за оповестяване на изменение на договор за поръчка чрез ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки публикува Инструкция за начина на оповестяване на информация за изменение на договор за обществена поръчка или рамково споразумение чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

В инструктивния документ се посочва, че в съответствие със задължението на възложителите да изпращат информация за изменения на договори за обществени поръчки и рамкови споразумения, в ЦАИС ЕОП са разработени технически решения, чиято цел е да се укаже на системата дали информацията подлежи на публикуване в „Официален вестник“ на Европейския съюз (ОВ на ЕС) и в Регистъра на обществените поръчки (РОП) или само в РОП.

Уточнява се,  че в бизнес процесите на процедурите, които подлежат на публикуване в ОВ на ЕС са налични две форми на обявление за изменение на договор за обществена поръчка или рамково споразумение – „Обявление за изменение“ и „Обявление за изменение (ЗОП)“.

Използването на посочените форми е обяснено подробно, като по отношение на „Обявление за изменение“ е посочено, че същото се попълва, когато се прилага чл. 116, ал. 1, т. 2 или 3 от ЗОП. В раздел „VII.2.2) Причини за изменение“ се посочва една от двете опции, която съответства на използваното правно основание. В този случай, Системата изпраща обявлението за публикуване в ОВ на ЕС и в РОП.

Що се отнася до „Обявление за изменение (ЗОП)“, от АОП уточняват, че то се попълва, когато изменението е на основание чл. 116, ал. 1, т. 1, 4, 5, 6 или 7 от ЗОП. В раздел „VII.2.2) Причини за изменение“ съответстващи на тези правни основания са опции от 3 до 7, като първите две не са относими. При тази хипотеза, Системата изпраща обявлението за публикуване само в РОП.

С инструкцията може да се запознаете тук.

Източник: АОП

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си