Бъдете част от експертната общност на Списание ЗОП ПЛЮС и през 2021 г., поръчайте своя годишен абонамент още днес!

Новини

Обновени са ръководствата за работа с ЦАИС ЕОП

Освен реализираните периодични софтуерни ъпдейти на централизираната система ЦАИС ЕОП, обект на актуализация са и ръководствата за работа с платформата.

Последното обновяване на помощните документи е от дата 12.12.2020 г. Новите ръководства са налични на адрес https://help.eop.bg/.

Във връзка с актуализирането на ръководствата за работа с ЦАИС ЕОП, от страна на АОП се препоръчва те да бъдат достъпвани през Системата, тъй като се обновяват периодично. Ръководствата са достъпни без регистрация и могат да се ползват свободно от всяко заинтересовано лице. При необходимост могат да бъдат запазени в pdf. формат чрез принтиране във файл.

В актуалното Ръководство на възложителя (Версия: 12.12.2020) са реализирани следните допълнения спрямо предишна версия:

 • Корекции по изгледа на ръководството
 • Допълнения и уточнения в секция 5.2.6. „Създаване на процедури по ЗОП чрез ЦАИС ЕОП“
 • Допълнения и уточнения в секция 2. КЕП, свързани с използването на квалифициран електронен подпис (КЕП) в Системата
 • Функционалности достъпни на тестовата среда на ЦАИС Е
  – Управление на договори в Обществена поръчка
  – Модул „Електронен магазин“
  – Работа с процес „Събиране на заявки“ на възложители
  – Работа с календар
  – Работа с информация за плащания
  – Функционалности свързани с осъществяване на външен контрол от страна на АОП

В актуалното Ръководство за стопанските субекти – кандидати и участници в обществени поръчки (Версия: 12.12.2020) са направени следните допълнения спрямо предишна версия:

 • Корекции по изгледа на ръководството
 • Работа с договори
 • Работа с Електронен магазин
 • Допълнения и уточнения в секция 2. КЕП, свързани с използването на квалифициран електронен подпис (КЕП) в Системата
 • Функционалности достъпни на тестовата среда на ЦАИС ЕОП
  – Управление на договори в Обществена поръчка
  – Модул „Електронен магазин“
  – Работа с Е-заявки
  – Работа с информация за плащане

Припомняме, че в съответствие с последните изменения и допълнения в ЗОП (ДВ. бр.107 от 18 Декември 2020 г.), считано от 01.01.2021 г. възложителите и стопанските субекти задължително следва да използват платформата при:
1. подготовка на решения, обявления, обяви за събиране на оферти и покани до определени лица;
2. публикуване на документите по чл. 36, ал. 1 от ЗОП;
3. изпращане на покани;
4. искане и предоставяне на разяснения;
5. подаване на заявления за участие, оферти и конкурсни проекти;
6. връчване на решенията на възложителите в случаите, определени в закона;
7. обмен на информация и документи във връзка с разглеждане на заявления за участие, оферти и конкурсни проекти.

Възложителите и стопанските субекти може да използват платформата ЦАИС ЕОП и при планиране, подбор на кандидати или участници, оценяване на офертите, сключване на договора, подготовка и подаване на заявки по договори, подаване и приемане на електронни фактури, подготовка и изпращане на електронни жалби и в други случаи съобразно възможностите, които тя предоставя.

Източник: АОП

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си