Бъдете част от експертната общност на Списание ЗОП ПЛЮС и през 2021 г., поръчайте своя годишен абонамент още днес!

Новини

Всички възложители задължително с регистрация в ЦАИС ЕОП до 31 март, обобщената информация за малки поръчки само чрез платформата

Обръщаме внимание на всички колеги, че до 31 март де факто всички възложители, независимо от това дали възлагат поръчки или не, трябва да се регистрират в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Това произтича от факта, че информацията по чл. 230, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки за 2020 г., в която се посочват всички разходвани средства за обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 4, 6 и 8 следва да се попълни и подаде именно чрез платформата.

С инструкция по въпроса вече излезе и Агенцията по обществени поръчки. В указателния документ бе подчертано, че обобщената информация ще се изпраща само чрез ЦАИС ЕОП.

От АОП разясниха, че посоченото изискване е валидно за всички възложители независимо от момента на възникване на задължението за ползване на системата съгласно приетото от Министерския съвет Постановление № 332 от 13 декември 2019 г.

Във връзка с горното бе уточнено и това, че в новата версия на „Редактора за форми“ е премахната възможността за избор на 2020 г. при образеца на информацията по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си