Нека заедно да бъдем по-успешни в обществените поръчки и през 2022 г., поръчайте своя годишен абонамент за Списание ЗОП ПЛЮС още днес!

АнонсиМинали броеве

Брой 9, 2021: ПРОВЕРЕНА ЕКСПЕРТИЗА

Скъпи читатели,

Това, че всяко едно ново предизвикателство е и възможност за развитие, със сигурност сме чували и преди. Но едва ли щяхме да се убедим в дълбокия смисъл и правотата на тази мисъл по толкова бърз, неочакван, отрезвяващ, но и пробуждащ начин, ако не бе дошла глобалната кризисна ситуация, предизвикана от разпространението на Covid-19. Макар че тя донесе на хората страдания, стрес, несигурност, и редица неблагоприятни ефекти, в социален, икономически и всякакъв друг аспект, само за броени седмици и месеци тази ситуация отвори пред умовете и сетивата ни нови реалности, промени начина ни на възприемане на толкова много страни на живота и света около нас.

Едно от най-ярките проявления на казано дойде чрез новите технологии, които позволиха да протече много по-бърза адаптация към ограниченията на неочакваните глобални изпитания. Чрез тези технологии, в рамките на срокове немислимо кратки само месеци преди това, всички ние променихме начина, по който взаимодействаме в делови и личен план, по който пазаруваме и се разплащаме, по който работим и се обучаваме, и много други неща. На скоростно пренасяне на живота в дигитална среда станахме свидетели в много области, тенденцията не подмина и обществените поръчки в България, където точно в този момент правеше своите първи стъпки електронното възлагане в централизираната платформа ЦАИС ЕОП. Към постигането на целта за успешен дигитален преход в работата по ЗОП насочихме и обучителната си дейност, посветена на мисията за повишаване на компетентността и експертизата на всички колеги, професионално ангажирани с материята на обществените поръчки.

Общата вълна на ускорена дигитална промяна стана повод за дълбоки размисли и преоценки и в нашата организация. Именно в резултат на тях бе взето решението, което обявяваме пред вас в настоящия брой – от новата година нашето ваше списание „ЗОП ПЛЮС“ ще продължи да излиза само електронно. Надяваме се, а и ще направим възможното, тази трансформация да запази всичко най-стойностно и полезно от изданието, като същевременно даде и на вас, и на нас, шанса да се възползваме от многобройните възможности на електронната среда.

Както споделяме и в специалния анонс по темата, всички ние убедено вярваме, че новото електронно битие на изданието ще допринесе за разнообразието на предлаганото съдържание и услуги и ще донесе много по-висока динамика и интерактивност на взаимодействието ни. Така ще продължим да общуваме, да си оказваме подкрепа и взаимопомощ, но вече това ще може да се случва много по-бързо и лесно, много по-достъпно и пълноценно, в по-малка зависимост от различните времеви и пространствени ограничения. За да сме още по-близо и още по-заедно, както в работата по ЗОП, така и в живота!

За водещ материал на този септемврийски брой, носещ повече от всеки друг посланието за протичащите процеси на дигитална промяна, избрахме аналитичния преглед на ключово решение на ВАС по темата за доказване на компетентността на експертите, ангажирани от участници в обществени поръчки. Освен че ни запознава с важна практика, потвърждаваща тезата за статута на ключовите експерти и това, че те не подават отделен ЕЕДОП, без значение от правната им връзка с участника в процедурата по ЗОП, текстът на г-н Ивайло Стоянов ни дава възможност и да се запознаем с важни особености при поръчките с предмет одитни услуги, съфинансирани със средства от фондовете на ЕС.

В друг материал от броя, д-р Полина Цокова вещо ни представя подбрани казуси от практиката на КЗК и ВАС във връзка с прекратяването на процедури за обществени поръчки на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП. Това са случаите, в които са установени нарушения при откриването и провеждането на процедурата, които не могат да бъдат санирани без съществени промени в условията, при които тя е обявена.

Традиционно място в броя сме отредили на утвърдилата се със своята популярност и висока полезност рубрика с отговори на въпроси от експертната практика по ЗОП и възлагането в платформата ЦАИС ЕОП.

Приятно и ползотворно четене! 


А ето и какво може да намерите на страниците на броя:

ТЕМА НА БРОЯ

ПРОВЕРЕНА ЕКСПЕРТИЗА

Доказване на компетентност на експертите, ангажирани от участници в обществени поръчки за одитни услуги, според актуалната практика на Върховния административен съд

Ивайло Стоянов

ДРУГИ АКЦЕНТИ

  • ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ: Списание „ЗОП ПЛЮС“ отваря нова страница в своето развитие, от началото на 2022 г. изданието вече ще излиза само в дигитален формат
  • НЕПОПРАВИМИ ПРОПУСКИ: Нови решения на КЗК и ВАС във връзка с прекратяването на процедури за обществени поръчки на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП, Полина Цокова
  • Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки и работа в платформата ЦАИС ЕОП

Ако желаете заедно да сме по-успешни в обществените поръчки и през 2022 г., може да се абонирате за Списание ЗОП ПЛЮС или да заявите услугите и изданията ни на телефон 0882 653 036 или e-mail zopplus@gmail.com.

АБОНИРАЙТЕ СЕ за Списание ЗОП ПЛЮС, подарете си УСПЕХ!

ПОВЕЧЕ ЗА АБОНАМЕНТА ТУК

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker