Продължава записването за Националния експертен семинар по обществени поръчки (гр. Банско, 27 февруари – 1 март, 2019 г.

Актуално

Нов законопроект улеснява изпълнението на европроекти с участието на Висшия съдебен съвет

Един от най-новите законопроекти, внесени за разглеждане от народните представители, предлага промени в Закона за управление на средствата от европейските структурни и…

Прочетете повече »

Правителството прие промените в ППЗОП

На своето заседание, проведено на 13.02.2019 г., Министерският съвет прие Наредба за външните експерти при предварителен контрол на обществени поръчки.…

Прочетете повече »

Обнародвани са промените в Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор

В средата на февруари 2019 г. влизат в сила промените в Закона за финансовото управление и контрол в  публичния сектор. Актуализираните разпоредби,…

Прочетете повече »

Транспортното министерство очаква мнения по проекта за промени в Закона за концесиите

В срок до 22.02.2019 г. Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията очаква коментари и предложения по проекта на Закон за изменение…

Прочетете повече »

Оповестиха промени в приложното поле на стандартизираните документи и изисквания за поръчките в сектор “Води”

Агенцията по обществени поръчки (АОП) съобщи за приемането на промени в приложното поле на най-новите стандартизирани документи и изисквания за обществени…

Прочетете повече »

Експертите по обществени поръчки с позиция по проекта за промени в ППЗОП

Със свое Решение № 3 от 05.02.2019 г, Управителният съвет на НСЕОП прие официално становище и предложения по проект за…

Прочетете повече »

Предстоят промени и в системата на централизираното възлагане

На Портала за обществени консултации е публикуван проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление №…

Прочетете повече »

Специален модул за платформата за е-поръчки сред акцентите на мартенското обучение на ЗОП ПЛЮС

Специален модул, посветен на Централизираната система за електронно възлагане на обществени поръчки (ЦАИС ЕОП), ще бъде един от водещите акценти…

Прочетете повече »

Главният секретар на НСЕОП взе участие в първото обучение за системата за е-поръчки

Главният секретар на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки (НСЕОП), г-н Ивайло Стоянов, бе сред участниците в първото обучение за…

Прочетете повече »

Започнаха обученията за работа с платформата за електронни поръчки

Днес, в хoтел „Бест Уестърн Плюс Експо“ в София се провежда първото обучение на представители на възложители, избрани от Агенцията…

Прочетете повече »
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си