За осигуряване на необходимата помощ в усложнената ситуация, до края на април Горещата телефонна линия 0700 20680 ще работи в подкрепа на всички експерти по обществени поръчки! Защото сме по-силни заедно!  

Статии и материали

ДИГИТАЛНИ ПОУКИ: Анализ на първите резултати от задължителното възлагане на електронни обществени поръчки в платформата ЦАИС ЕОП

С оглед възникналите извънредни обстоятелства, в израз на подкрепа към всички експерти по ЗОП, от Списание „ЗОП ПЛЮС“ публикуваме за…

Прочетете повече »

РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАДЕЙ: ПОТВЪРДЕНО ОТ ТЕМИДА

Ивайло Стоянов, юрист, гл. секретар на НСЕОП Въведение Както съвсем наскоро имахме възможност да отбележим в становището си по поредните…

Прочетете повече »

СЪВЕТ НАВРЕМЕ

В едно от своите сравнително малко на брой методически указания, които издаде през 2017 година, Агенцията по обществени поръчки разглежда…

Прочетете повече »

ОБРАТНИ ЕФЕКТИ: Предизвикателства и възможности пред използването на ЕЕДОП в практиката по възлагане на обществени поръчки в България

Ивайло Стоянов, експерт по обществени поръчки В предислов Едно от основните нововъведения, дошло в резултат на нормативната реформа в обществените…

Прочетете повече »

ПРЕВАНТИВНО ЗА КОНТРОЛА: Предизвикателства и възможни решения при предварителния контрол на процедури за възлагане на обществени поръчки по новите правила

Ивайло Стоянов, експерт по обществени поръчки „Вътрешният одит добавя стойност за организацията (и за заинтересованите страни), когато предоставя обективна и…

Прочетете повече »

ОБЕЩАНИЯ В ОПАКОВКА: Подготовка на образци и изготвяне на оферта по новите правила

Ивайло Стоянов, експерт по обществени поръчки В предислов Когато през далечната 2010 година променихме ЗОП в частта му относно подаването…

Прочетете повече »

ИЗКЛЮЧЕНИ ПОРЪЧКИ: Какво се променя в режима на запазените поръчки с новия ЗОП и Правилника за неговото прилагане

Ивайло Стоянов, експерт по обществени поръчки Макар по същество да представляват специфичен частен случай и изключение от общия режим на…

Прочетете повече »

Възможности в рамки: Анализ на актуални въпроси относно използването на рамкови споразумения при възлагане на обществени поръчки

И през 2016 г. ние от списание ЗОП+ продължаваме традицията да публикуваме на страниците на изданието отговори на въпроси, поставени…

Прочетете повече »

ТВЪРДЕ ХУБАВО, ЗА ДА Е ИСТИНА: Пресмятане на отклонение от средната стойност на предложенията на останалите участници по показател за оценка при прилагане разпоредбата на чл. 70, ал. 1 от ЗОП

Едно от предизвикателствата, с които се сблъскват експертите в практиката по прилагане на действащото законодателство в областта на обществените поръчки…

Прочетете повече »

Обжалване на действия и бездействия на възложители в процедура по възлагане на обществена поръчка

ЦВЕТЕЛИНА ПОПОВА Г-жа Цветелина Попова е юрист и водещ експерт по обществени поръчки. Работи в Комисията за защита на конкуренцията,…

Прочетете повече »
error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си