Успешно и при висок интерес приключи първото по рода си практическо обучение за работа с платформата за електронно възлагане ЦАИС ЕОП, проведено на 18 и 19 април в София. Очакваме ви на следващите обучителни събития на Списание "ЗОП+"!

Списанието

Материал за възлагането на открита процедура чрез новата е-платформа основен акцент в априлския брой на списанието

Материал за възлагането на открита процедура чрез новата Единна национална електронна уеб-базирана платформа ЦАИС ЕОП е предвиден като основен акцент…

Прочетете повече »

Брой 3, 2019: ДВОЙНА ПРОМЯНА

Както вече е широко известно, в бр. 17 на Държавен вестник от 26.02.2019 г. беше обнародвано ПМС №30 от 20…

Прочетете повече »

Брой 2, 2019: ГЛАС ОТ ПРАКТИКАТА

Времето неумолимо следва своя ход и ето че вече остава по-малко от месец до влизане в сила на голяма част…

Прочетете повече »

Брой 1, 2019: ПРОЗРАЧЕН ИЗБОР

В началните мигове на новата година, използваме блажения момент на тишина, разделящ празничната шумотевица на вчерашния и познатия делови ритъм…

Прочетете повече »

Брой 12, 2018: МИНУТИ ПРЕДИ СТАРТА

Както преди старта на едно спортно състезание, така и преди да направим всяка важна крачка в своя живот, винаги има…

Прочетете повече »

Брой 11, 2018: ПРЕДСТАРТОВО БРОЕНЕ

В Държавен вестник бе обнародван Законът за изменение и допълнение на ЗОП (ЗИДЗОП), с който се създават нормативни предпоставки за…

Прочетете повече »

Брой 3, 2018: ПРОЦЕДУРЕН КОМПАС

Всеки специалист по дадена материя има нужда от своя помощен инструментариум. Тази съвкупност от инструменти не само представя естеството на…

Прочетете повече »

Брой 2, 2018: КЛЮЧОВИТЕ ТРЕТИ ЛИЦА

Обществените поръчки винаги са се характеризирали с висока динамика на нормативната уредба, а промените в правилата са едва ли не…

Прочетете повече »

Брой 1, 2018: ГОДИНА НА ПРОМЕНИ

Очаква ни година на промени. Поводът да изберем тази фраза за лайтмотив на първия брой за новата година разбира се…

Прочетете повече »

Брой 12, 2017: РЕАЛИСТИЧНИ ПОЖЕЛАНИЯ

В заключителните дни на всяка година много от нас се обръщат назад към целите, поставени в нейното начало и правят…

Прочетете повече »
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си