Електронни обучения

Уебинарът
Уебинарът – една от перспективните форми на специализирано обучение

За да сме в крак с времето, ние от списание ЗОП+ работим активно за разработване и предлагане на интерактивни и дистанциони консултантски и обучителни услуги. Основен момент в плановете ни за 2018 г. е провеждането на електронни семинари по обществени поръчки. Тези обучения ще дадат възможност за участие на широк кръг от експерти с интерес по материята и то при минимални времеви и финансови разходи. Ако търсите обучение по ЗОП, което да позволи повишаване на Вашата или на Вашите служители експертиза при минимални разходи и без затова да е необходимо да напускате пределите на офиса или дома си, Вие сте на правилното място. Очаквайте подробности!