OnSiteTrainig

УВАЖАЕМИ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ,

Търсите обучение по ЗОП и ППЗОП, съобразени с Вашите потребности?

В търсенето си на обучение вероятно попадате на различни събития, всяко със своите силни страни. Но дали ако се запишете на едно или друго от тях, ще получите всички отговори на въпросите, които Ви вълнуват? Респективно дали общите отговори ще са директно приложими към ситуацията при Вас, дали ще могат директно да се използват в ежедневната Ви работа? Все резонни въпроси, чиито отговори не са съвсем обнадеждаващи. Защото дори най-доброто общо обучение не може да предложи толкова специално ориентиран подход, който да задоволи търсенията на всички записани, представляващи различни групи заинтересовани лица в рамките на Системата на обществените поръчки.

На всички тези предизвикателства има решение. И ние Ви го предлагаме. Решението е обучението на място във Вашата организация. Чрез него ще получите уникалния шанс да Ви гостуват водещи лектори в областта и не само да Ви представят най-важните моменти от закона и практиката, а да Ви подпомогнат директно в провеждането на тези правила от Вас и Вашите служители.

BizTeam-1024x680

Защо ние сме правилното решение за Вас?

Ние сме организация, чиято дейност включва и предоставяне на широк спектър от услуги по подпомагане управлението на процесите по възлагане на обществени поръчки, в т.ч. изготвяне и проверка на документации, правна помощ при обжалване на процедури или налагане на финансови корекции, консултиране при възлагане на обществени поръчки и много други.

Сред основните акценти на подпомагащата ни дейност е и провеждането на специализирани семинари и обучения в областта на обществените поръчки. Водени от желанието си да сме максимално полезни на възложители, изпълнители, отговорни институции и експерти, ние си сътрудничим с водещи лектори и специалисти по материята. Това, както и амбицията за оптимален избор на локации и организация на събития в съответствие с най-високи критерии за качество, утвърди организацията ни като предпочитана опция за всички, които търсят обучителни услуги по възлагане и изпълнение на поръчки.

project-team

Какво Ви предлагаме?

Предвид експертизата ни, богатия ни консултантски опит при поръчките, и убедеността ни, че посрещането на множеството предизвикателства при възлагането на обществени поръчки може да се случи по оптимален начин само с актуализиране и повишаване на знанията и уменията на всички ангажирани служители, ние от ЗОП ПЛЮС Ви отправяме настоящото предложение за обучение на място, на което заедно да намерим пътя към най-добрите резултати, законосъобразност и ефективност при разходване на публични средства и усвояване на средства от европейските фондове във Вашата организация.

Предложението ни включва организиране и провеждане на еднодневно (8 учебни часа) или двудневно (16 учебни часа) специализирано обучение с един или повече лектора (програмата може да бъде изцяло съгласувана с Вашите нужди и желания):

Обща част:

– Управление и организиране на процесите по възлагане на обществени поръчки;
– Преглед и актуализация на вътрешните правила и графика на обществените поръчки;
– Специфики на основните режими на възлагане и приложимите процедури;
– Подготовката на документация, указания за подаване на оферти и образци;
– Законосъобразни критерии за подбор и методики за оценка;
– Работата на оценителните комисии, изисквания и отговорност на членовете;
– Практика на АОП, КЗК и ВАС;
– Практика на контролните органи и административно-наказателни състави.

Специализирана част:

– Разглеждане на примерни казуси със съставяне на документи и попълване на образци (ключови части от документация, обявление, проект на договор и др.) – работа по групи;
– Допускани нарушения при проверка и попълване на ЕЕДОП – практическо обсъждане на новите възлагателни правила в тази връзка, неясни разпоредби, казуси и решения по тях;
– Сесия с конкретни въпроси и отговори в областта на обществените поръчки и финансовото управление.

По отношение конкретните параметри за организиране и провеждане на съответното обучение, моля свържете се с нашите сътрудници на тел. (+359) 879 279 180 и e-mail: zopplus@gmail.com.

Всички участници в обучението на място ще получат и сертификат за преминато поддържащо обучение по чл. 140, ал. 1, т. 8 от ППЗОП.

В очакване на ползотворно сътрудничество помежду ни, оставаме на Ваше разположение!

handshake isolated on business background