С оглед подпомагане работата на експертите и възложителите на обществени поръчки, в настоящата секция ще публикуваме значими решения, становища и указания на ключови институции от Системата на обществените поръчки и Системата за управление на средствата от ЕС. Извадката от въпросните публични документи е направена от екипа на ЗОП+ и не претендира за изчерпателност.
Приканваме всички колеги, които искат да допринесат за идеята да популяризираме практиката на значимите институции в сектора, да изпращат съответната информация на електронната поща на списанието office@zopplus.com.

ПРАКТИКА НА АОП

I. Актуална практика по действащия Закон за обществените поръчки (в сила от 15.04.2016 г.)

II. Практика по отменения ЗОП, в сила до 15.04.2016 г.

ПРАКТИКА НА СМЕТНА ПАЛАТА

ПРАКТИКА НА АДФИ

ПРАКТИКА НА КЗК

I. Актуална практика по действащия Закон за обществените поръчки (в сила от 15.04.2016 г.)

II. Практика по отменения ЗОП, в сила до 15.04.2016 г.

ПРАКТИКА НА ВАС

I. Актуална практика по действащия Закон за обществените поръчки (в сила от 15.04.2016 г.)

II. Практика по отменения ЗОП, в сила до 15.04.2016 г.

  • Практика на ВАС по отношение на изисквания за конфиденциалност на ценовото предложение
    Решение на ВАС №2126/2012 г.  – неприложимост на декларация за конфиденциалност по отношение на ценовото предложение