Списание ЗОП+, брой 01/2015

19.00 лв.

SKU: ЗОП01-2015 Category:

Description

ТЕМА НА БРОЯ:

ПОУКИ И ВТОРИ ШАНСОВЕ

Министър Томислав Дончев за предизвикателствата в работата с европейски средства на прага между два програмни периода

В броя четете още:

 • Кратки анонси на водещите новини в сектора
 • КОМЕНТАР НА БРОЯ: Поредни или последни – преглед
  на промените в Правилника за прилагане на Закона
  за обществените поръчки, Ивайло Стоянов
 • Продължение на темата за новите моменти в ра-
  ботата на комисиите, назначени от възложителя
  при провеждане на процедурите и при възлагане на
  обществени поръчки чрез публична покана,
  Жени Човалинова
 • Коментари върху установяването на нередности
  при обявлението и документацията за участие в
  процедури с европейско финансиране след промени-
  те в Методологията за финансови корекции,
  Диана Додова
 • Отговори на актуални въпроси по прилагане на нор-
  мативната уредба в областта на обществените
  поръчки, поставени от читатели на списание ЗОП+

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Списание ЗОП+, брой 01/2015”

Your email address will not be published.

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си