Нека заедно да бъдем по-успешни в обществените поръчки и през 2022 г., поръчайте своя годишен абонамент за Списание ЗОП ПЛЮС още днес!

Минали обучения

ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ: Електронно възлагане на обществени поръчки (София, 11-12.XII)

* УРЕДБА * Е-ПОРЪЧКИ * ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ *

* РЕШЕНИЯ НА КЗК И ВАС * ПРАКТИЧЕСКА РАБОТА *

гр. София, 11 – 12 декември 2017 г.

Уважаеми колеги, скъпи приятели,

След поредица от успешни практически обучения по ЗОП, експертите по обществени поръчки се убедиха в безспорните ползи от събитията, организирани от ЗОП ПЛЮС, и отново се обърнаха към нас с апел да осигурим нови възможности за трансфер на знания и опит при възлагането.

Ние от ЗОП ПЛЮС се отзовахме без забава и организираме обучение, което да събере в себе си най-доброто от последните събития, като бъде опит за още по-ефективен курс за придобиване на възможно най-висока квалификация в областта на обществените поръчки. Този път и с акцент върху електронното възлагане и поръчките за информационни и комуникационни технологии (ИКТ).

Отново ще говорим за онези разпоредби, които най-често поставят на изпитание експертите, за често допусканите грешки и „тесните места“ в занаята на възлагането на поръчки. И ще търсим най-оптималните решения, но не само с думи, а с реална практическа работа – индивидуално и по групи, ще обсъждаме, но и ще попълваме и проверяваме документи, ще изразяваме мнение, но и ще държим сметка за най-актуалната практика на КЗК и ВАС, ще получаваме, но и ще споделяме ноу-хау по Закона за обществените поръчки!

Присъединете се и Вие, нека заедно станем още по-добри в изкуството на обществените поръчки!

Очакваме Ви!

ДОМАКИН НА ФОРУМА

logo-central-1

ХОТЕЛ ЦЕНТРАЛ ****
гр. София, бул. Христо Ботев 52
http://central-hotel.com

АКЦЕНТИ НА СЪБИТИЕТО

Обучението ще се проведе в рамките на динамични презентационни модули, наситени с обратна връзка, дискусии и реални примери от практиката. Ще бъдат разглеждани множество казуси в търсене на успешните решения както за възложители, така и за потенциални изпълнители.

СПЕЦИАЛЕН АКЦЕНТ ЩЕ БЪДАТ ПОРЪЧКИТЕ ЗА ИКТ И ЕЛЕКТРОННОТО ВЪЗЛАГАНЕ!

В рамките на курса обучаваните ще научат:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ

 • Как да подготвим документация, указания за подаване на оферти и образци;
 • Какво предстои при електронните поръчки и кои са актуалните изисквания при поръчки за ИКТ (разяснени от представител на ДАЕУ);
 • Как се определят изискванията към участниците и критериите за подбор;
 • Как да изготвим методиките си за оценка;
 • Как да проведем процедурата си – специфика при работата на комисията, изисквания и отговорност на членовете, съставяне на протокол/доклад, искане на разяснения, мотивиране приемане или отхвърляне на обосновки, контрол от възложителя;
 • Практика на КЗК и ВАС по обществените поръчки;
 • Как да не допускаме нарушения на закона – административно-наказателни състави.

ЗА УЧАСТНИЦИ

 • Възможности и информация или за какво да следим при търсене на подходящи обществени поръчки;
 • Как да подготвим офертата си, ЕЕДОП и да организираме участието си в процедурите;
 • Кои са най-често допусканите грешки в практиката при подготовка на офертите;
 • Какви са спецификите при участие в процедури с обект доставка, строителство и услуга;
 • Как да защитим правата си – обжалване на обществени поръчки.

ЛЕКТОРИ С ДЪЛГОГОДИШЕН ПРАКТИЧЕСКИ ОПИТ И ТОП АВТОРИ НА ЗОП+

ИВАЙЛО СТОЯНОВ –  главен секретар на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки и консултант на списание „ЗОП+“
АНТОАНЕТА ПЪРВАНОВА –  експерт по обществени поръчки
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ДА „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“

ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ 

Стойността на пакета за участие е в размер на 280 лева за един участник. В цената е включена такса за участие, кафе-паузи и работен обяд, обучителни материали, образец на ЕЕДОП и други.

ВСЕКИ УЧАСТНИК ПРЕМИНАЛ ОБУЧЕНИЕТО ЩЕ ПОЛУЧИ УДОСТОВЕРЕНИЕ
ЗА ПОДДЪРЖАЩО ОБУЧЕНИЕ
ПО ЧЛ. 140, АЛ. 1, Т. 8 ОТ ППЗОП !

За да потвърдите участието си, моля изпратете заявка свободен текст на e-mail: zopplus@gmail.com, съдържаща информация за броя на служителите, име и длъжност, както и данни, необходими за фактура или използвайте електронната форма по-долу.

Всеки, който потвърди записването си за събитието и заплати стойността на пакета за участие,  има право да зададе предварително до 5 въпроса на редакционната ни поща zopplus@gmail.com. Отговорите ще бъдат изпратени на посочен от участника имейл и/или представени на семинара, съответно могат да намерят място в някой от следващите броеве на списание ЗОП+.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ  

0878 610 705
e-mailzopplus@gmail.com
web:  www.zopplus.com

* Организаторите си запазват правото да извършват промени в програмата и определените лектори.
** Изразените от лекторите по време на обучението становища не ангажират никоя институция и представляват единствено тяхното лично експертно мнение, предназначено да подпомогне делегатите при законосъобразното и ефективно управление на процесите по възлагане на обществените поръчки и защита на обществения интерес.

ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Тагове
Покажи повече
error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си